Dag to: Ber om frifinnelse

Ålesund Tinghus

Sunnmøre Tingrett: Torsdag kom domsforslaget mot den overgrepssiktede 40-åringen. FOTO: Morten Asbjørnsen 

Etter tre vitneforklaringer og presentasjonen av vitnedokumentasjon begynte prosedyren i Sunnmøre tingrett, torsdag. 

 – Det er helt uforståelig at den tiltalte ikke gjorde noe mer for å sjekke alderen. Han visste hva han gjorde, hevder bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland.

Aktor Cathrin Remøy ber om 8 måneder for mannen som er tiltalt for samleie med en 15 åring. Den store aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede er en av flere skjerpende omstendigheter.

Aktor trekker også frem biologiske spor som en tungtveiende faktor, men erkjente at sakens lange behandlingstid er en formildende omstendighet. Remøy ber om 2 måneder mer enn det som regnes veiledende for liknende saker. Aktor ilegger også tiltalte alle saksomkostninger.  

Erstatning for tort og svie

Bistandsadvokat Mette Ekroll Nyland vektlegger belastningen det har vært for fornærmede, og sier erstatningskravet må reflektere dette. Et ungt menneske er utsatt for et overgrep av en langt eldre mann, og Nyland mener det ikke er noen tvil om at tiltalte visste hva han gjorde.

Fornærmede har krav på erstatning, og her er lang saksbehandling på ingen måte en formildende omstendighet. Bistandsadvokaten ber om minst 70 000 kroner for tort og svie.

Forsvarers avslutningsforedrag

Forsvarsadvokat Torgeir Hovland Langva krever at tiltalte frifinnes for straffekrav så vel som erstatningskrav. Han mener hans klient ikke er skyldig i tiltalen, og hevder påtalemyndighetene ikke har tilstrekkelig bevis til at retten over enhver tvil kan si at tiltalte er skyldig. Forsvareren trekker også frem at hans klient har vært konsistent i sin forklaring fra starten av, med implikasjonene det har kunnet medbringe. Dette benytter han til og forsøke å så tvil i fornærmedes forklaring.

 – Etter min oppfatning er det så mye tvil om hva som skjedde. Det er den tiltalte som har forklart seg riktig. Retten må bygge på den tiltales forklaring og ikke den fornærmedes, mener Langva.

Bistandsadvokaten er uenig og sier til Nærnett at den tiltalte visste at han hadde lagt igjen biologiske spor, og at tiltaltes forklaring må forstås i lys av det.  

Nyland trekker også frem at tiltalte ikke er alene om å ha holdt seg til en forklaring, og at hennes klient beskrives i vitneforklaringer som sannferdig.

 – Min klient har gitt den samme forklaringen helt fra første stund, alt fra hjelpeapparat til politiet og domstolen, forteller Nyland. 

Domfellelse er ventet neste uke.