Skal utrede fire alternativ til svømmeanlegg

Svømmeanlegg byggeområde

Planlagt plassering for det nye svømmeanlegget er lagt mellom Volda Campus Sparebank1 Arena og Berte Kanutte. Foto: Maria Bergh

Volda kommune er nå i gang med planlegging av nytt svømmeanlegg. Dette i samarbeid med den lokale byggenemda og interessegruppa for Folkebad. 

På hjemmesiden til Volda kommune opplyses det at kommunestyret har gitt den lokale byggenemda i mandat å planlegge nytt kommunalt svømmeanlegg.

Mandag vedtok byggenemnda å legge frem fire alternativer til svømmeanlegg. Alternativene skal inkludere innspill fra interessegruppa for Folkebad, blir det opplyst i en pressemelding fra Volda kommune. 

Investeringsprosjekt
Svømmeanlegg er et av to store investeringsprosjekt i økonomiplanen til kommunen, for fire kommende år. Det andre prosjektet er en ny ungdomsskole. Planen forutsetter at kommunen gjør innsparinger på opp mot 50 millioner kroner, for å gjøre investeringene mulig.

Ordføreren i Volda kommune, Sølvi Dimmen (Sp), forteller at svømmeanlegget skal bygges mellom Volda Campus Sparebank1 Arena og Berte Kanutte ved Høgskulen.

Saken går nå til administrasjonen for videre utredning. Kommunedirektøren skal sammen med arkitekter og rådgivere vurdere om alternativene kan gjennomføres innenfor det regulerte arealet til svømmeanlegg.

De fire alternativene inkluderer flere forslag rundt hvordan anlegget skal utformes. Blant annet utstyrslager for skoler, tribune, kiosk og stupeanlegg. De fire alternativene finnes på kommunens hjemmesider.