Volda kommune skal bruke over fem millioner på turveier og bruer 

Tilskudd fra fylkeskommunen

SAMLER: Det skal brukes penger på å binde sammen eksisterende turområder. Kart: Google Maps

Volda har fått tilskudd fra fylkeskommunen til å opparbeide turvei og bruer i sentrum og på Presteholmen. 

Volda kommune skal bruke 5.088.827 kroner til opparbeiding av turstier som vil koble sammen Volda sentrum og Prestholmen med turområdene i Elvadalen.  

Kommunen søkte om 1.696.000 kroner fra fylket, og får innvilget hele summen. Støtten ble nylig godkjent av fylkeskommunen. 

Hentes fra statsbudsjettet

Fylkeskommunen har avgrensa tilskuddet til Volda på inntil 33 prosent av totalkostnaden. 

Midlene til støtten henter Møre og Romsdal fylkeskommune fra regionale utviklingsmidler i statsbudsjettet post 550.64. 

FORDELIG: Slik skal turveien finansieres. Volda kommune betaler mesteparten. 

Søknaden til fylket

I søknaden om støtte til Møre og Romsdal fylkeskommune skrev Volda kommune:

Tiltaket vil koble saman sentrum/Presteholmen med friområda i Elvadelen på ein unik måte og gjer det mogleg å ferdast på samanhengande turvegsamband heilt fram til Rotevatnet - ei strekning på om lag 1,5 km. 

Tiltaket opnar for at Elvadalen - som er eit vakkert landskapsrom langs Øyraelva prega av kulturminne og naturvegetasjon - vert eksponert for eit større publikum. Den nye tilkomsten til sentrum på brua ved E39 vil utgjere ein portal til den frodige Elvadalen og vil gjere Presteholmen endå meir attraktiv som friluftsområde/park. 

Skal lyssettes 

I budsjett- og finansieringsplanen til prosjektet kommer det fram at det skal brukes 1.247.413 kroner på lysanlegg langs turstien. 

Hele prosjektet havner under Fylkesplanen for 2017-2020. Den har som hovedmål at:

  • Møre og Romsdal skal ha attraktive byregioner og tettsteder
  • Møre og Romsdal skal ha levende lokalsamfunn med lokalt forankret næringsliv og gode bo- og oppvekstmiljø.

 

 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.

Bastian Lunde Hvitmyhr

Bastian Lunde Hvitmyhr

Les flere artikler fra Bastian Lunde Hvitmyhr.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda