Fem drept i trafikken hittil i år, i hele 2018 var det seks drepte

Statistikk: Vegvesenet

Statistikk fra Vegvesenet, den viser at tendensen har gått ned iløpet av perioden. 

Ved utgangen av mars var fem personer drept på veiene i Møre og Romsdal. I forhold til samme periode i fjor var det to drepte, og seks dødsulykker i løpet av hele 2018. Allikevel mener ikke Vegvesenet det er grunnlag for å slå alarm rundt trafikksikkerheten

 

 – I denne statistikken er det et lite utvalg og det fører til at vi får store variasjoner. Det er derfor viktig å se tendenser i statistikken over en lengre periode. Påpeker Bjørn Wiik fra Vegvesenet.

Vegvesenet henviser også til Regjeringens nasjonale transportplan for 2018–2029 som blant annet omtaler nullvisjonen:

«Hovedmålet innebærer en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Innen 2030 skal antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken reduseres til maksimalt 350, mens det høye sikkerhetsnivået innen øvrige transportformer skal opprettholdes og styrkes. Samfunnsutviklingen og teknologiske fremskritt vil i planperioden og utover 2030 ha stor innvirkning på transportsikkerheten.»