Bør være definert som traumesykehus 

Traumefunksjon ved volda sykehus

Har ikke vært traumesykehus på mange år, men bør bli definert som det for å sikre akuttfunksjonene, mener Kjersti Toppe. (foto: arkiv)

Stortingsrepresentant fra SP i Hordaland, Kjerst Toppe har fått svar fra Bent Høie om traumefunksjon på akuttmottaket ved Volda sykehus. 

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) frykter for fremtiden til akuttfunksjonene ved Volda sykehus. Helseforetaket har vedtatt at det skal oppfylles et sammarbeid mellom sykehusene.

– En fare da kan være at akuttfunksjonene blir flyttet til Ålesund som allerede er definert som traumesykehus, sier Kjersti Toppe til Møre.no

– Volda sykehus har ikke vært definert som traumesykehus på mange år, men det oppfyller kravene for å være det, forklarer Toppe. 

Bør defineres som traumesykehus

I et spørsmål til Bent Høie krever hun svar på fremtiden til akuttmottaket, og sier at sykehuset bør defieneres som traumesykehus.

– Alle sammenliknbare sykehus er traumesykehus, og akuttfunksjonene er ikke sikret sånn som det er nå, sier hun til Møre.no

Bent Høie svarer Toppe med at Stortinget har bestemt at de konkrete tilpassingene må skje lokalt, og at det er opp til de regionale helseforetakene om Volda skal ha traumefunksjon. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.