Mistanke om korona-virus i Ørsta

Tre personer i korona-karantene i Ørsta

Folkehelseinstituttet sin nettside har mye informasjon og råd om koronaviruset. FOTO: Stefan Fosse

Tre personer har i dag blitt satt i hjemmekarantene i Ørsta. Alle tre personene har blitt testet for koronaviruset, og venter på prøveresultater. 

Oddvar Marøy, stabsleder for tildeling og koordinering i Ørsta kommune, har fått ansvaret for å koordinere helsetjenestene etter viruset ankom kommunen.

En av personene som sitter i karantene har vært på reise i et område med mye smitte, den andre har vært i fly sammen med en koronasyk, og den tredje er et familiemedlem til den som har vært på reise.

Hvor lenge personene må sitte i karantene er fremdeles usikkert, men Marøy håper på et endelig prøveresultat om kort tid.

— Jeg tror det vil ta rundt et døgn å få de endelige prøveresultatene til den første personen som ble testet. Personen som vi testet har fått negative svar på første prøve, men vi venter fremdeles på et endelig prøveresultat.

Nær kontakt med Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har tidligere kommet med anbefalinger fortløpende om hva kommuner bør gjøre om viruset når en av innbyggerne. Marøy mener det er viktig å spille på lag med hva Folkehelseinstituttet sine anbefalinger er.

— Om en av prøveresultatene er positive har vi allerede avklart med Folkehelseinstituttet om hvilke tiltak som bør settes inn. Her skjer ting hele tiden, og den beste måten å håndtere dette korrekt er å ha nær kontakt med Folkehelseinstituttet. Vi følger rådene de gir oss til enhver tid.