Blir bedt om å holde tilbake penger fra trossamfunn 

Rosenkrans

Herøy har ca. 200 katolske medlemmer. Foto: Juni koharubiyori

Fylkesmannen ber samtlige av kommunene på Søre Sunnmøre om å holde tilbake pengestøtten til den katolske kirke for 2016. Pengene skulle vært utdelt i fjor.  Bakgrunnen for dette er at trossamfunnet kan ha oppgitt et uriktig medlemstall i perioden 2011-2015.

Økonomileder i Herøy kommune Geir Egil Olsen forteller at de nylig har fått vite om saken, og at Herøy kommune har utbetalt over en halv million kroner i støtte i perioden. Kommunene kan selv velge om de ønsker kreve tilbake penger for denne perioden. Om de ønsker å gjøre dette enkeltvis, eller om de ønsker å gjøre dette i samarbeid, er en vurdering de må ta. 

Geir Egil Olsen
Foto: Privat

Vanskelig å vite

Fordi saken er fersk, er det vanskelig å vite hvor mange av medlemmene i kommunene som er feilaktig registrert.
– Vi har ikke tatt stilling til hvordan vi ønsker å arbeide videre med å løse problemet. Men temaet skal bli tatt opp i møte med rådmannslaget fredag 24.mars, forteller Olsen.

 

Nesten ni millioner for mye

I Møre og Romsdal fylkeskommune er det ikke registrert noe katolsk trossamfunn. Majoriteten av katolske bosatt i Møre og Romsdal er knyttet opp til Den katolske kirke Trondheim Stift – Midt-Norge. 

Fylkesmann Sissel Jørgensen i Sør-Trøndelag skriver i et brev til Den katolske kirke i Midt-Norge, at det er blitt utbetalt nesten ni millioner kroner for mye i statsstøtte i perioden 2010-2015.  Dette skal nå tilbakebetales.
 

Tiltalt for medlemsjuks:

Oslo katolske bispedømme er tiltalt for å ha oppgitt et uriktig tall av medlemmer, og derfor fått utbetalt feil menge pengestøtte til sitt trossamfunn.
De har nå fått en dom fra Oslo tingrett om tilbakebetaling på ca 40 millioner kroner. Dommen ble anket av Oslo katolske bispedømme