Mann tiltalt for bedrageri 

Trygdesvindel

RISIKERER FENGSEL: Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. (Illustrasjonsbilde: Johan Slåttavik) 

Oppført som dagpengemottaker skal en mann på Sunnmøre ha oppgitt tre timers lønnet arbeid til tross for at han egentlig hadde arbeidet nærmere 1000.

SØRE SUNNMØRE TINGRETT (Nærnett): I perioden 30. august 2014 til 24. mai 2015 stod han han oppført som dagpengemottaker hos NAV. På meldekortene som blir levert til Meldekortsentralen skal han uriktig ha gitt opplysninger om antallet timer han hadde jobbet i perioden. 

Opplysningene på meldekortene dannet grunnlaget for en utbetaling av tilsammen rundt 131 000 kroner. En sum han ikke hadde krav på.

Tiltalte, som er av utenlandsk opprinnelse, erkjenner å ha oppgitt feil opplysninger for å få penger. Han sier videre at det ikke er hans feil, og at det beror seg ut på usikkerhet om regelverket eller feilopplysninger fra NAV. 

Stolte på NAV 

Mannen forteller at han på denne tiden mottok dyre regninger han ikke fikk til å betale med de pengene han hadde. Han skal ha dratt til NAV for å søke hjelp, men fått negativt svar. 

Han forklarer videre at han fikk beskjed av en ansatt ved NAV at hans eneste mulighet var å søke dagpenger. Han sier at han på det tidspunktet ikke visste hva det innebar og bare gjorde det han fikk råd om.

– Jeg ble fortalt av denne personen at jeg ikke måtte skrive alle timene jeg hadde jobbet, fordi da ville jeg ikke få noen penger. Jeg stolte på informasjonen jeg fikk og leste ikke noe mer på det, forteller han i tingretten. 

Mannen sier at han forstår norsk godt, men når det gjelder juridisk og administrativt språk er det vanskelig, fordi det ikke har noe tilknytning til yrket hans. 

Stoppet utbetalingene

Med pengene han mottok klarte han å betale ned regningene. Tiltalte hadde på et tidspunkt oppgitt at han ikke ønsket å fortsette å være registrert, da han følte han tjente såpass bra at han kunne ta seg av regningene uten hjelp. NAV stoppet dermed utbetalingene av dagpenger 25. mai 2015. 

Senere kom brevet fra NAV om de feilaktige utbetalingene. 

– Da jeg fikk brev om at jeg hadde fått utbetalt feil fikk jeg dårlig samvittighet. Jeg reiste ned til NAV lokalt og spurte hva jeg kunne gjøre, sier han. 

Det ble så startet en ordning hvor tiltalte begynte å betale tilbake en liten sum i måneden i henhold til hva hans økonomiske situasjon kunne tåle.  

Et nytt brev fra NAV sa at saken nå var overført til politiet. Tiltalte innrømmet for politiet at han var klar over utbetalingene.

– Jeg ble stresset. Jeg hadde jo allerede startet med tilbakebetalingen og trodde jeg kunne kvitte meg med disse problemene, forklarer han.  

Misbruk av sentrale velferdsgoder

Aktor legger vekt på at han selv har skrevet under på at han har gjort seg kjent med vilkårene som står i søknaden. Tiltalte må ha vært klar over at det var feil opplysninger og at han fikk penger han ikke hadde krav på. 

Mannen risikerer nå å komme i fengsel og det har kommet et forslag om straff på 36 dagers ubetinget fengsel, i tillegg til en betaling av saksomkostnader. Han har sagt seg villig til å godta samfunnsstraff, så det skal opp til vurdering. 

Dommen faller fredag 7. april.