Ap: Vil rette opp misforståelser om turveien

Tur rundt Rotevatnet

KAFFETÅR: Halvveis rundt innsjøen tar turgåerne en kaffepause. I bakgrunnen kan man se hvor det ønskes ny turvei. Foto: Hanne Undem

Sverre Leivdal har sett seg lei på synsing og feilinformasjon om turveiplanene rundt Rotevatnet i Volda. I helga arrangerte han derfor en søndagstur for å oppklare hva Volda Ap mener.  

VOLDA: – Det er kjempebra at så mange møter opp, sier ordførerkandidat Leivdal. 

Misforståelser på Facebook

Leivdal mener diverse facebookgrupper har bidratt til forvirring blant innbyggerne i Volda. På turen trakk han blant annet fram bredden på veien som en del av misforståelsen.

– Enkelte tror veien blir seks meter bred. Dette er selvfølgelig ikke tilfellet. Selve veien tenker vi kan være to og en halv meter.

Han mener det vil bli tatt større hensyn til grunneierne enn det som tidligere er påstått. 

– En turvei vil være mer gagn for allmennheten, enn «ugagn» for grunneierne, påstår Leivdal. 

ENGASJEMENT: Sverre Leivdal tror turvei-saken er viktig for velgerne i Volda. Foto: Hanne Undem 

Volda SV var også tilstede under turen, og lokallagsleder Ingrid Opedal roste tiltaket.  

LES OGSÅ: Valgløftene som forsvant

Vendte tommelen ned

Forslaget om turvei ble tatt opp i kommunestyret i 2018, men ble nedstemt med 13 mot 14 stemmer.  

Svein Arnesen var blant de 26 oppmøtte på turen. Som tidligere leder i kommunalt råd for funksjonshemmede, mener han en tilrettelagt turvei rundt hele vannet er viktig for helse og trivsel.

– Det har vært sterk motstand, uten at jeg helt forstår hvorfor. 

Svein Arnesen ønsker en turvei som er tilrettelagt for funksjonshemmede og barnefamilier. Foto: Hanne Undem


MDG var et av partiene som gikk imot forslaget om forlengelse av turveien. 

– Dette er ikke noe vi ønsker å prioritere med tanke på kostnadene som ligger i realiseringen av dette prosjektet, sier Øyvind Festø, førstekandidat for MDG. 

Grunneier Roy Inge Heltne mener planen slik den er i dag er forkastelig. 

– Bredden på veien spiller ikke noe rolle, for det er uansett et stort inngrep i naturen. Men det er klart det er fint at partiene ser på alternative løsninger, sier Heltne. 

Nærnetts redaktør, Tormod Utne, har vært engasjert i saken på grunneiernes side. Hild Nordal har derfor redaktøransvar for denne artikkelen.

Les mer om valget:

 

  • Den planlagte turveien er 2,4 km lang.

  • Reguleringsplanen ble i 2014 godkjent av kommunestyret. Planen ble henlagt av fylkesmannen, som følge av en saksbehandlingsfeil som omhandlet oppsetting av nye naust.

  • I 2017 ble det dokumentert oter ved vannet. Arten er rødlista, og Multiconsult har på vegne av kommunen utredet en rapport om oteren.

  • I 2018 ble forslaget om turvei nedstemt, med 13 mot 14 stemmer.