Kraftverk 750 meter inn i fjellet

Kraftverk 750 meter inn i fjellet

Kraften fra det som tidligere var Norges 8. største elv benyttes nå til å holde 13 000 boliger varme.

På Bjørke ligger det største av Tussa sine 21 vannkraftverk på Søre Sunnmøre. De 19 mennene og den ene kvinnen de har i staben jobber her med å utvinne kraft fra vannfallet mellom Tyssevannet og sjøen.

Anlegget ble først påbegynt i 1957, og leverte kraft fra 1961. Andre selskaper hadde planer om vannkraftverk her allerede på 1920-tallet, som det ikke ble noe av. I et normalt år leveres det fra dette anlegget 260 GWh (millioner kilowattimer) i året, som tilsvarer bruken til omlag 13 000 husstander.

Ingeniør Terje Viddal mener at dette ikke er en spesielt farlig arbeidsplass, til tross for beliggenheten 750 meter inne i fjellet. Likevel finnes det unntak.

- En brann vil selvsagt være skummelt her inne, sier Viddal.

Nedslagsfeltet, eller området som gir vann til kraftverket, er på 56, 8 km2. Fallhøyden til vannet er på 656 meter når vannmengden er på topp. De har lov til å regulere vannmengden maksimalt 45 meter, altså ned til 611 meter.