Ny firedagers-behandling for folk med tvangslidelser 

tvangslidelser

Illustrasjon: Nevit Dilmen 

Helse Møre og Romsdal skal ta i bruk en ny metode som kan kurere tvangslidelser på fire dager. Det nye tilbudet vil hjelpe folk fortere. 

Behandlingsmetoden er en blanding av samtale med terapeut og øvelser som utfordrer pasientenes frykt. Forskjellen fra tidligere behandling er at det foregår på fire krevende dager. OCD-teamet ved Helse Bergen står bak intensivbehandlingen, som har vunnet Psykologiforbundets pris for «årets nyvinning».

Har spredd seg nasjonalt

Helse Møre og Romsdal deltok i den nasjonale OCD-studien som startet for ett år siden. Nå er de i gang med å innføre den nye firedagers-behandlingen. I

Kristen Hagen
Foto: Helse Møre og Romsdal

fylket foregår behandlingen av tvangslidelser i Molde og Ålesund.

Kristen Hagen, teamleder for OCD-teamet i Møre og Romsdal, er entusiastisk til den nye metoden.

– Den nye behandlingen er mer intensiv og resultatene enda bedre. Målet er å kutte ned de lange ventelistene. Den ligger på mellom et halvt år og ni måneder nå, forteller han.

Det er uklart når Molde vil ta i bruk metoden som en ordinær behandling.
– Vi håper vi er i gang innen et halvt år, men tidspunktet er ennå ikke klart. Det viktigste er at kvaliteten er god. Vi vil ikke starte før opplæringen er ferdig, slik at vi får kompetente ledere og terapeuter.

Krevende hverdag

Klara Valsvik har levd med OCD i 40 år. Hun forteller at lidelsen slet på henne og de nærmeste.

– Hverdagen min var dominert av ritualer, fra jeg sto opp, kledde på meg og smurte niste til ungene mine. Hvis ikke ting gikk som jeg hadde planlagt, måtte jeg begynne på nytt, forteller hun.  

På grunn av tvangstankene klarte ikke Valsvik å jobbe, og har derfor vært ufør i mange år.

– Jeg orket ikke mer. Jeg følte at hvis jeg ikke fikk hjelp, hadde jeg ikke mer å gjøre på denne jorden.
I dag, seks år senere, stortrives hun i jobben hvor hun hjelper utviklingshemmede. Hun bruker også mye tid sammen med barn og barnebarn.  

Tøff terapi

Den nye firedagers-behandlingen er en form for eksponeringsterapi, som har blitt brukt lenge. Behandlingsmetoden er ikke ny, men formatet er nytt.

– Firedagers-metoden blir for tøff for noen, og pasientene må skrive under på en egenerklæring før de blir med, opplyser Norsk OCD-forening Ananke.

Terapien utsetter pasientene for situasjonene de frykter mest. Har du tvangstanker om bakterier og rengjøring, kan kuren være å ta på et dørhåndtak. Behandlingen er for de som er hardest rammet.

– Hver dag i behandling måtte jeg gjøre øvelser som handlet om tvangshandlingene mine. Ellers var det tett oppfølging av samtaler med behandlerne, spørreskjemaer jeg måtte fylle ut, og oppfølging på SMS og telefon på kveldene. Fire intense dager rett og slett, forteller Johanne Eia Ryvarden.

På bedringens vei

Johanne Eia Ryvarden
Foto: Privat 

For to uker siden gikk hun gjennom firedagers-behandlingen i Oslo. Ryvarden har slitt med tvangslidelser i flere år, og har gått til samtaleterapi mange ganger.

–  Behandlingen har definitivt fungert bedre enn tidligere terapi. Det grunnleggende er at jeg hadde såpass nær kontakt med behandlerne. Hjernen tvinges til å omstille seg, forteller hun.

For Oslo-jenta har orden og system vært problemet.

– Jeg merker at jeg tenker mye mer på hvordan jeg kan påvirke tankene mine, og hvordan de kan påvirke meg. Det er kontrollen over tankene, som har gjort at jeg er bedre i dag. Så jeg er veldig fornøyd, men det vanskeligste er selvfølgelig jobben etterpå.

Vakt stor oppsikt

Det er stor etterspørsel etter firedagers-behandlingen. OCD-teamet i Helse Bergen lærer nå bort metoden til psykologer over hele landet. Interessen har også meldt seg internasjonalt. Spesialister fra Sverige, Danmark og Nederland har bedt om opplæring fra teamet i Bergen.

 

- Tvangslidelser blir kalt, Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Det er ubehagelige tanker og/eller tvangshandlinger.

- Omfanget av tvangshandlingene er så store at de oppleves som et hinder i hverdagen.

- Tvangstanker: Stadig tilbakevendende tanker og impulser. For eksempel redselen for å bli smittet eller smitte andre med alvorlig sykdom, eller at ulykker skal inntreffe.

- Tvangshandlinger: blir gjennomført for å dempe ubehag ved tvangstanker. De vanligste tvangshandlingene er overdreven vasking, sjekking av dører eller elektriske apparat.

- I Norge har 50-100 000 i befolkningen OCD

- Angstlidelser rammer cirka 15–20 % av nordmenn i løpet av livet og er en av de vanligste årsakene til at unge blir uføretrygdede.

Kilde: tvangslidelse.no og Helse Bergen