– Eldre med lav inntekt rammes  av den høye inntektsgrensa

Ulstein: Hoksrud og Frp får kritikk

ENGASJERTE: fv. Bård Hoksrud (Frp), soneleder for hjemmebasert omsorg, Gunn Hofset og kommunalsjef for helse og omsorg, Marit Botnen. FOTO: Edvard Ertesvåg.

Bård Hoksrud, eldrepolitisk talsmann i Frp var idag på rundtur i Ulstein kommune. På besøk hos Ulstein Sjukeheim, oppfordra Gunn Hofset Fremskrittspartiet til å revurdere endringene i tildelingsreglene for bostøtte. – Jeg skal se på det, sier Hoksrud til Nærnett.

– De eldre i våre omsorgsboliger har så de klarer seg, men flere har fått dårlig økonomi etter at de mistet bostøtten, sier soneleder for hjemmebasert omsorg i Ulstein, Gunn Hofset. Da Bård Hoksrud besøkte Ulstein Sjukeheim i dag, tok hun opp temaet i et møte med Frp-politikeren og representanter for helsesektoren i kommunen.  

– Når vi har besøk av folk med makt, må jeg bare si fra, sa hun med et lurt smil.

SIER FRA: Gunn Hofset mener den nye inntektsgrensen for å motta bostøtte, rammer feil. FOTO: Edvard Ertesvåg

I fjor senket regjeringa inntektsgrensa for å motta bostøtte. I de fleste utkantkommuner betyr det at man som enslig må tjene mindre enn 19 478 kroner i måneden for å ha krav på hjelp fra Husbanken. Frem til 2017, ble støtten basert på likningstall fra året før. Nå baseres den på søkernes inntet fra sist måned.

Rammer utsatte grupper

Dagsavisen skrev i går at et NAV-kontor i Oslo nå blir nedringt av folk som plutselig har mistet bostøtten og ikke lenger har råd til å bo i boligen sin. Ifølge Gunn, rammer den økte inntektsgrensa særlig allerede utsatte grupper i Ulstein. 

– Vi ser at dette går mest utover eldre med lav inntekt og unge funksjonshemmede, forteller Hofseth. Bård Hoksrud antyder at kommunen har noe av skylden for at flere eldre i omsorgsboliger nå sliter økonomisk.

PÅ BESØK: Bård Hoksrud (Frp) vil se videre på tildelingsreglene for bostøtte. FOTO: Edvard Ertesvåg.

–  Når kommunen bygger dyre omsorgsboliger, må beboerne betale prisen, sier Bård Hoksrud til Nærnett. Han mener likvel det er en vinn-vinn situasjon, fordi kommunen  sparer penger, og beboerne får bo hjemme lengst mulig. Han legger til at han vet det er en utfordring for mange lavinntektshusholdninger å miste bostøtten.

– Jeg skal ta det med med meg videre, sier han.

Mindre til aktiviteter

Gunn Hofset sier eldre i omsorgsbolig er en gruppe som har nytte av ekstra penger etter at leia er betalt.

– Selv om de har behov for litt offentlig omsorg, er de fortsatt relativt spreke. De har ofte et større behov for penger til ting som kafé og kino, enn de som bor på sykehjem. Når noen må bruke alle pengene sine på bolig, mister disse muligheten til det, avslutter hun.