Ulykker på Søre Sunnmøre halvert forrige måned

Fra august til september ble antall trafikkulykker redusert med to på Søre Sunnmøre, sier statistikk fra SSB.

Forrige måned var det en nedgang i ulykker fra fire til to. Ulykkene fant sted i Volda og Ulstein. 

De siste ti årene har snittet på ulykker i Oktober vært på 4.5.