Hvordan har Volda-ungdommen det?

Ungdata

I uke 13 og 14 skal det gjennomføres en undersøkelse blant ungdom i Volda kommune. Undersøkelsen skal gjennomføres i uke 13 på ungdomstrinnene, og i uke 14 på videregående. 

Ungdata er en undersøkelse som kartlegger viktige sider ved levekår og livsstilen til ungdom i kommunen. Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være ung i Volda. Undersøkelsen blir også gjennomført på landsbasis.

I undersøkelsen blir temaer som foreldre og venner, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rusmiddel, risikoadferd og vold.

Undersøkelsen gjennomføres på skolen, der elevene utfyller et spørreskjema på nettet. Alle som deltar er anonyme, og elevene velger selv om de vil delta eller ikke. Foreldre kan også reservere barna sine mot undersøkelsen.

Tidligere undersøkelser

I 2013 gjennomførte kommunen samme undersøkelse, der resultatene har ligget ute en stund. Da var svarprosenten på ungdomsskolen 93 prosent, og videregående 85 prosent. Du kan lese flere nøkkeltall fra forrige rapport her:

Ungdata-undersøkelsen for Volda 2013

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.