Ungdommen sa ifra til kommunestyret

ungdommens spørretime

UVENTET GAVE: Olve Eide Brattli ga Jørgen Amdam en bit av en takstein under kommunetyremøtet i dag. Foto: Aylin Forsethlund

Under ungdommens spørretime i Volda, fikk ordfører Jørgen Amdam en bit av en takstein. Steinen hadde falt av taket på gymsalen til Volda ungdomsskole i helgen. 

Se Nærsynets reportasje nederst i saken. 

Volda ungdomsråd fikk på dagens kommunestyremøte mulighet til å fortelle hva de synes er viktig å prioritere i Volda fremover. De benyttet blant annet sjansen til å klage på Volda ungdomsskole. 

— Også naturen vil visst rive skolen, forteller Olve Eide Brattli.

Han overleverte en bit av taksteinene som falt av taket på gymsalen til skolen under uværet i helgen.