Varselvirksomhet i sosiale medier

På lukkede Facebook-grupper varsler folk hverandre om politikontroller i området. Faksimile: Facebook

På lukkede Facebook-grupper varsler folk hverandre om politikontroller i området. Faksimile: Facebook

Debatten om varsling av politikontroller i sosiale medier har blusset opp igjen, og det er ulike meninger om hvorvidt det er lurt å drive varselvirksomhet.

– Poenget med anonyme kontroller er nettopp det at de skal være anonyme, for å ha en generell preventiv virkning, sier forsker Torkel Bjørnskau.

– Ikke en hundre prosent sikker tjeneste

Sindre Strøm er administrator på nettsiden politiet.net, som varsler brukerne om politikontroller. Det er én av mange sider som tilbyr tjenesten.

– Vi varsler om alle typer trafikksaker, kontroller, ulykker, omkjøringer og stengte veier i hele landet, men folk er mest opptatt av kontroller, sier Strøm.

Han tror ikke at denne type varselvirksomhet har noe negativ effekt. Han forteller at de for eksempel ikke varsler om promillekontroller eller sivile biler.

– Pluss at det bare er en varsling der noen har ringt inn eller sendt inn melding om kontroll, så noen må ha oppdaget den først. Så det er ikke på noen som helst måte en hundre prosent sikker tjeneste, der det er sånn at hvis du er logget på her, kan du bare kjøre som du vil og så får du beskjed hvis det er kontroll, forteller han.

Tilbud og etterspørsel

Strøm forteller at det er mange som bruker tjenesten deres.

– Det går på tilbud og etterspørsel. Det var noe folk synes var spennende og gjerne ville betale for å få informasjon om. Når det da er mange som ønsker det, så leverer vi, sier han.

Strøm gir et eksempel på når han mener at varslingene er nyttige.

– Hvis du for eksempel skulle kjøre hjem fra jobb klokken 16, og hadde fått beskjed om at det var kontroll på veien en time før, kan det være at kontrollen er over når du kjører. Da tror jeg du ville kjørt stille og rolig forbi hele den strekningen, siden du visste at det var kontroll der. Hvis ikke du hadde fått varsling om det, så tror jeg du hadde kjørt som vanlig, legger han til.

Mister den preventive effekten

Torkel Bjørnskau mener varselvirksomhet har en negativ effekt. Foto: toi.no
Torkel Bjørnskau mener varselvirksomhet har en negativ effekt. Foto: toi.no

Torkel Bjørnskau er forskningsleder innen avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt. Han synes derimot at det er negativt at folk varsler om politikontroller.

– Jeg skjønner at det skjer. Men noe av poenget med kontroller som ikke er varslet av politiet, er nettopp for at man skal ha en sannsynlighet for å bli oppdaget og tatt, hvis man for eksempel kjører for fort eller kjører med promille. Det er verdifullt, sier Bjørnskau.

– Hvis alt varsles mister man den generelle preventive effekten. Det synes jeg er negativt, fordi det underminerer noe ved systemet og poenget med anonyme kontroller. 

– Hva tror du folk får ut av å varsle andre om kontroller?

– Det vet jeg ikke helt. Kanskje det er et forsøk på å hjelpe andre med å unngå å få bøter, sier han.

Lovlig å varsle

Ifølge norsk lov er det fullt lovlig å varsle om politikontroller.

– Nå er det jo sånn at vi har ytringsfrihet i Norge, at vi har lov å skrive det vi vil. Det er ikke ulovlig, sier Strøm.

– Det finnes massevis av Facebook-grupper, og alle melder om alt mulig som skjer, hele tiden. Men vi organiserer det litt mer og har call-senter.

Strøm hevder at politiet har uttalt at det er positivt. 

– De har kanskje kontroller i 20 minutter, men så kjører folk rolig hele dagen. Politiet har sagt at målet deres ved å ha kontroller, ikke er å ta flest mulig, men å være preventive. Hvis du får melding om kontroller nesten hver eneste dag der du kjører, vil du kanskje kjøre enda bedre, fordi du er redd for å bli tatt, sier Strøm.

 
Synes du det bør være ulovlig å varsle om politikontroller?
Ja
Nei
Poll Maker