Vatnet forduftar i Johan-marka

Vassabonnentane i Johan-marka i Eiksund fekk i dag ei tekstmelding frå teknisk etat i Ulstein kommune, om at vatnet vert kopla ut frå klokka halv tolv og utover ettermiddagen, dette meldar Vikebladet Vestposten. Odd Kåre Wiik, avdelingsleiar for drift og anlegg, seier at det ikkje blir langvarig. Det går truleg eit par timar. Utkoplinga skjer for å få til betre reingjering av vatnet.