Vedtatt gang- og sykkelvei fra Ørsta sentrum til flyplassen

Vedtatt gang og sykkelvei

Tror ikke på prosjektet: Odd Magne Vinjevoll. FOTO: Arkiv

Vedtatt gang- og sykkelvei, men Odd Magne Vinjevoll (FrP) har ikke tro på prosjektet.

Det meldte Møre mandag morgen. 

Planen er å få bygget en tosidig gang og sykkelvei fra Ørsta sentrum til Ørsta/Volda lufthavn, det skal gjørs ved å utvide vegen med 9 meter. Formålet er å få flere til å ta beina fatt, men om planen blir en realitet er enda usikkert. Selvom det er vedtatt så blir det ingen hovedprioritet.

Kritiske

Prosjektet vil koste mye og endring av E39 er noen av grunnene til at Vinjevoll er kritisk til planen

– E39 skal gå over ytre Ørstafjorden. Vegvesenet holder et spetakkel i sentrum fordi vi regulerer for en framtid uten E39. Da kan en lure på hva som er hensikten med dette spillet. Dersom vegvesenet ville gjøre noe med problemstillinga i Ørsta, hadde de tatt tak i Osbrua, krysset mot Rystefeltet, flyplasskrysset og Torvmyrvegen, sier Vinjevoll til Møre.