Vegarbeid i Osøyra og Sandvegen

Vegarbeid i Osøyra og Sandvegen

I dag, onsdag, startar asfaltarbeidet kommunevegen i Osøyrane. Det er venta at trafikken vil gå litt treigare enn normalt.

Ørsta kommune melder på sine nettsider at de startar asfaltering på kommunevegen  i Osøyrane.

  —Maskinene er på plass og vil holde på utover dagen, men trafikken i hovudvegen går som normalt, seier Dag Jarle Aa, teknisk ansvarleg i kommunen.

I tillegg er delar av Sandvegen stengt  for trafikk grunna arbeid på kommunal vassleidning. Den er venta å vere stengt i tre veker framover.