Venstres unge sikrer en grønnere framtid 

Venstres unge sikrer en grønnere framtid

TØFF: Amalie Birkhol taler for første gang under Venstres landsmøte i helgen.      Foto: Privat

På landsmøtet til Venstre i Ålesund denne helgen møttes unge og gamle politikere for å diskutere Norges framtid. Det viktigste temaet var hvordan de kan vri Norge i en grønnere retning, og Venstre satser stort på den unge generasjonen.  

Amalie Birkholm er en av Venstres storsatsinger. Hun er 20 år, og født og oppvokst på Stranda, og er nå valgt inn i kommunestyret. Birkholm brenner for at barn og unge skal få en trygg og god oppvekst, som samtidig kan by på litt utfordringer. Gjennom dette vil barna kunne også ha muligheten til å utfolde seg. I tillegg er hun svært opptatt av at Norge skal vende seg i en “grønnere” retning.

Første gang på talerstolen

Amalie holdt appell på årets landsmøte i Ålesund, men innrømmer at hun var ganske nervøs før hun skulle tale.

– Jeg satt og skalv, sier Amalie. Det var første gang hun holdt denne talen. Likevel forteller hun at hun stolte på evnene sine, og det var en viktig sak som hun kunne svært godt.

– Det var egentlig bare kjekt, og når jeg var ferdig ville jeg prate mer, forteller den unge politikeren.

I helgen ble det vedtatt at alle barn i lavinntektsfamilier skal få gratis barnehage og SFO. Birkholm mener dette er viktig slik at barna får de sosiale og språklige ferdighetene for å takle skolen.

– I tillegg vil det bidra til at de familiene kan jobbe litt lenger, og det kan kanskje forebygge barnefattighet. Det er en fin sak, sier Birkholm.

Det “grønne” skiftet

Venstre kjemper for en grønnere fremtid. Målet er å omstille et samfunn som har bygd sin velferd på fossile energikilder. De vil satse på å skape nye arbeidsplasser, og nye innovative løsninger for et grønt arbeidsliv og næringsliv. Alle konfliktene samfunnet møter skal ta hensyn til miljø.

– Før har vi kanskje ikke helt hatt den tankegangen, men nå skal vi skifte det, sier Birkholm.

I tillegg ønsker Venstre å bygge en større kultur for gründervirksomhet i Norge. De vil satse på at fler skoler kan tilby fag som entreprenørskap og utvikling. Gjennom dette vil de få skaperglede, og fler kan få kunnskapene til å starte egen bedrift.

– Det forsvinner jo selvfølgelig arbeidsplasser hvis vi går litt vekk fra det oljesamfunnet vi har vært, så da er det viktig å skape nye, opplyser Birkholm.

– Vi har mye god politikk som gjør det enklere for små bedrifter å starte opp, forteller politikeren. Dette er blant annet at de første fem ansatte i en bedrift slipper å betale arbeidsgiveravgift de tre første årene. – Da blir det tryggere å starte egen bedrift, sier Birkholm.

Unge bør engasjere seg

Den unge politikeren forteller at hun har vært kverulant av natur, men hun har stor interesse av det som skjer. Med en far som Venstre-politiker ble hun engasjert, men hun forteller at det også var tilfeldigheter som gjorde at hun havnet i politikken. Hun kommer til å fortsette så lenge hun synes det er gøy. I tillegg liker hun å kunne påvirke samfunnet rundt.  Birkholm oppfordrer unge til å engasjere seg politisk.

Samtidig innrømmer Amalie at hun noen ganger lurer på hva hun gjør i det politiske miljøet.

–Noen saker kjeder jeg vettet av meg i, og det er ikke alltid like kjekt. Likevel trumfer mestringsfølelsen og engasjementet når en sak hun virkelig brenner for dukker opp.

– Jeg er ganske sikker på at mange har en sak de brenner for. Når den først kommer, og du virkelig føler at det du ønsker blir hørt, da er det en utrolig god ting å kjenne på.

Den unge politikeren avslutter med å si at folk bør finne en sak som engasjerer dem, og da vil poltikk være meningsfylt, spennende og gøy.