Må finne alternative fosforkilder

Verdens fosfor er i ferd med å bli brukt opp

MJØLKEBONDEN: Tore Våde flytta til Austefjorden fra Odda i Hardanger, og starta gårdsdrift. Melkekvota hans er på 180 000 liter i året. Foto: Julie Hjermstad

Kyra til Tore Våde (52) trenger fôr. Bondens jord trenger fosfor for at gresset skal gro. Verdens fosfor er i ferd med å bli brukt opp.

Hør radioreportasjen nederst i saken!

Mangel på fosfor kan få alvorlige følger for vår matproduksjon. Fosfatsteinen blir henta fra gruver i Vest-Sahara. 

– Vi kommer ikke utenom at vanlig konvensjonell gårdsdrift trenger fosfor. Vi kan kjøre oss sjøl opp i et hjørne om vi ikke finner alternativer til fosfor, forteller mjølkebonden i Austefjorden. 

På den idylliske gården i Volda kommune har han drevet mjølk- og grasproduksjon i tjue år. Han har femti kyr, to griser til egen matauk og en gårdskatt tuslende rundt på tunet. Tore fant kjærligheten med en austefjording. De bosatte seg i den lille fjordarmen og starte gårdsdrift. 

–  Hva ellers skal vi gjøre om vi ikke har bønder som dyrker jorda og skaffer mat? Matproduksjon er det viktigste du kan gjøre, sier han. 

PRODUSENTENE: Kyra på gården får i seg fosfor som igjen kommer ut som avføring. Foto: Julie Hjermstad

Uten fosfor - intet liv
Mye av mjølka som produseres på gården til Tore, går til mjølk- og osteproduksjon i Ørsta og Ålesund. Gjødsel trengs for at gresset skal gro slik at kyra får fôr. 

I kunstgjødsel er det tilsatt grunnstoffet fosfor. Fosfor er et næringsstoff som alle levende organismer trenger, og det hjelper til med å bygge beinstruktur, transportere energi og bygge DNA. Med andre ord: uten fosfor - intet liv. 

Fosfatstein blir stadig vanskeligere å få tak i, i følge en rapport fra støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og småbrukarlag. Hvis ikke det internasjonale samfunnet reagerer, kan det være et spørsmål om tid før det får alvorlige følger for matproduksjon. Fosfor står på EUs liste over kritiske råvarer. Det er en ikke-fornybar naturressurs som er i ferd med å gå tapt. 

En «fosforbank» i jorda
Forsker Ola Stedje Hanserud har vært med og laga rapporten. Han jobber på NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Han mener at fosforet ikke får nok oppmerksomhet fra politikerne. Nå synes han tiden er inne for å bruke grunnstoffet smartere.

Ola Stedje Hanserud mener husdyravfall kan brukes i stedet for fosfatstein. Foto: Erling Fløistad/NIBIO
FOSFORFORSKEREN: Ola Stedje Hanserud mener husdyravfall kan brukes i stedet for fosfatstein. Foto: Erling Fløistad/NIBIO

– I Norge har vi overgjødsla i mange år. Det har ført til at vi har en «fosforbank» i jorda vår. Denne «banken» kan vi bruke i stedet for å pøse på med enda mer gjødsel. Vi kan bruke mindre gjødsel, og vi kan i tillegg gjenvinne og resirkulere fosforet. Det er masse fosfor i husdyravfall og fiskeslam som kan brukes om igjen, forklarer han.

Avføring og fiskeslam
Vi blir med Tore ut på jordet for å hilse på kyra. Han tar med seg en bøtte med kraftfôr og lokker dem til seg. Han er også opptatt av alternative kilder til fosfor, men bekymrer seg ikke daglig for at fosforet skal forsvinne.

– Vi er blitt mer bevisste på bruken av fosfor, vi som er bønder også. Vi må se om vi kan bruke mindre og skaffe andre kilder. Et alternativ er å bruke vår egen avføring.

Menneskelig avføring er et alternativ lokalt, bekrefter Hanserud, og mener at husdyravfall og fiskeslam er mer aktuelt på nasjonalt nivå. Han understreker at vi allerede nå bør begynne å bruke fosfor på en annen måte enn vi gjør i dag. Spesielt for å minske skadene som fosfor skaper i havene våre. Matproduksjon fører til at fosfor renner ut i havet.

– Fosfor er et kjempeviktig næringsstoff som må brukes med fornuft. Det er en ikke-fornybar naturressurs som kan gå tapt.

Bondens valg
Han mener at vi i miljødebatten gir klima mest oppmerksomhet og lett glemmer betydningen av ikke-fornybare naturressurser.

– Til sjuende og sist må bøndene sjøl gjøre valget. De kan erstatte mineralgjødsel med vårt eget avfall, husdyravfall eller fiskeslam.

Melkebonden i Austefjorden mener det er viktig å begrense bruken av fosfor. Men han understreker at det må gjelde all bruk av fosfor, ikke bare i landbruket.

DRIVER KONVENSJONELT: Tore Våde ser mange utfordringer ved å drive jordbruk i dag. Fosfor er en av dem. Foto: Julie Hjermstad

– Det er ikke bare bønder som benytter seg av fosfor, sjøl om landbruket bruker mest. Batterier i el-biler for eksempel. Om landbruket begrenser bruk av fosforen, mens andre bruker mer, da er mye av vitsen borte.

I batteriet til en enkelt el-bil er det 60 kg fosfor, i følge enerWE.no