Verdens lykkedag

Verdens lykkedag

Markeringen av den internasjonale dagen for lykke skjer hvert år den 20. mars, og ble innført i 2012 av FNs generalforsamling. Dagen er til for å understreke at lykke og velvære er et viktig mål for alle mennesker å oppnå. 

 Finland ble kåret til verdens lykkeligste land denne uken av World Happiness Report 2018, i forbindelse med den internasjonale dagen for lykke. I 2017 var derimot Norge på første plass, men har i år rykket ned til andre plass, sammen med Danmark på tredje og Island på fjerde. 

Rapporten blir produsert av United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) og de får støtte til dette fra Ernesto Illy Foundation. I rapporten blir 156 land rangert etter deres lykkenivå. 117 av de 156 landene rangeres også etter lykkenivået til innvandrerbefolkningen. Årets rapport har i tillegg hatt fokus på migrasjon både internt og eksternt mellom ulike land. Finland vant både på landets generelle lykkenivå og innvandrerbefolkningens lykke. Sammenhengen mellom disse rangeringene viser at det er levestandarden der de bor som er vesentlig. Det handler ikke mest om rikdommen i landet, men om gode sosiale institusjoner som gir støtte og god integrering. 

Fargene på grafen illustrerer de viktigste faktorene for lykke som er: sosiale nettverk og støtte, bruttonasjonalprodukt per innbygger, sosial frihet, generøsitet, helse, fravær av korrupsjon og tillitt. Kilde: World Happiness Report 2018.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Universitet i Oslo, Ragnhild Bang Nes, forteller at den internasjonale dagen for lykke kan virke litt overfladisk, men at den setter fokus på noe som er uhyre viktig.

– Det viktige er hvordan vi faktisk har det og hvordan vi kan skape gode liv for folk. Enten det er i lokalmiljøet, familien, nasjonen eller i verden som en helhet. Dette med å skape gode liv er et ambisiøst mål, men det er på en måte det som er kjernen i hva politikk skal dreie seg om, utdyper Bang Nes. 

Hvordan måles lykke?

I forbindelse med FN-møtet om lykke og velvære, ble den første World Happiness Report publisert i April 2012. De rangerer landenes lykke på bakgrunn av spørreundersøkelser der ca. 3000 mennesker vurderer livet sitt på en skala fra 1 til 10. Noen av de viktigste faktorene de undersøker er sosiale nettverk og støtte, bruttonasjonalprodukt per innbygger, sosial frihet, generøsitet, helse, fravær av korrupsjon og tillitt. 

Når det kommer til å måle lykke sier Bang Nes at, – Det er utrolig vanskelig å måle fordi at lykke er veldig personlig. Det kan være følelsen av tilstedeværelse, ro, harmoni, dyp glede, tilfredshet med livet, engasjement og begeistring. Vi kan ikke måle den unike opplevelsen som enkelt mennesket har, men vi kan måle komponenter av lykken, som betingelsene for det og hva som skal til for å ha et godt liv. World Happiness Report spør hvor fornøyd mennesker er med livet som helhet, men dette gir oss ikke så mye informasjon. 

Ragnhild Bang Nes, Førsteamanuensis
II ved UIO.

Bang Nes forteller at hun er med på å ferdigstille et målesystem for Norge på oppdrag fra Helse departementet, som skal publiseres i neste måned. 

– Det vil da bli lagt vekt på mye mer nyanserte målinger over hvordan folk har det. Vi vil spørre om glede, relasjoner, respekt, selvråderett, trygghet, tilfredshet med jobb/livs-balanse, lokalmiljøet, skolen, areidsplassen, osv. Vi får muligheten til å spørre om alle disse ulike dimensjonene av livet. 

Teorien for hvorfor Norge kom på topp i rangeringen over de lykkeligste landene i 2017, var at landet investerer i fremtiden med inntektene fra oljen. Det til tross for næringens falmende priser. Det er tillitten til styresmaktene og åpenhet i demokratiet som bidrar til et lykkeligere samfunn blant landene i Skandinavia. Ved å investere overskuddet av oljeprisene inn i fremtiden, så beskytter Norge seg mot et såkalt "boom and bust cycle" hvor land bruker opp hele overskuddet med en gang.  

De som kommer dårligst ut av rapporten

Det var Burundi i Øst-Afrika som kom verst ut av undersøkelsen med siste plass ut av 156 land. Burundi har slitt både med fattigdom og borgerkrig mellom de etniske gruppene tutsier og hutuer. World Happiness Raport har også belyst faktorer som truer lykken i et land, og de er depresjon, fedme og opiod krisen (hvor folk er blitt avhengige av smertestillende). I samsvar med disse faktorene, så er det USA som sliter mest med dette. USA havnet på 18. plass i rangeringen over lykkeligste land. 

Bang Nes forteller om hva som kan hindre oss i å oppnå lykken. – Det er klart at mennesker hele tiden higer videre og vi er ikke så gode til å være tilfreds med det vi har i hendene. Vi vender oss fort til forbedrede kår og det er viktig for oss som art å utvikle oss videre. Dette blir på en måte en slags lykketyv for mennesket. Det er også samfunnsmessige forhold som sosial ulikhet, korrupsjon og slike ting som hindrer oss.