– Det må gå an å være både småbarnsmor og politiker

BARNEHAGEN: Marit Aklestad (SV) mener det bør legges til rette for å være både mor og politiker. Foto: Aina E. Helgheim

BARNEHAGEN: Marit Aklestad (SV) mener det bør legges til rette for å være både mor og politiker. Foto: Aina E. Helgheim

I Ørsta kommunestyre er kvinneandelen bare 33,3 prosent. – Vi må legge til rette for at småbarnsmødre skal kunne delta i politikken, mener Marit Aklestad (SV).

I valgkampen 2015 stod Marit Aklestad på førsteplass på lista til Ørsta SV. Hun var den eneste kvinnelige toppkandidaten og hun var gravid. Rollene småbarnsforelder og  kommunestyrerepresentant er krevende hver for seg. Hun fant fort ut at det ikke ble gjort nok for å legge til rette for kombinasjonen av de to.

ØRSTA: 36,4 prosent av kommunestyrerepresentantene er kvinner.
ØRSTA: 11 av 33 kommunestyrerepresentanter er kvinner.

– Hvis man vil at alle grupper skal representeres i styrende organer, må man gjøre det mulig, mener Aklestad. Da hun som småbarnsmor ble valgt inn, måtte  hun sette temaet på dagsorden.

– Om man skal i møter på kveldstid, trenger man barnevakt. Det fantes ingen godtgjøringsordning for de utgiftene, minnes hun. Takket være hennes innspill, gjør det nå det.

Fikk montert stellebord på rådhuset

Når man ikke finner barnevakt, eller barna er veldig små, kan det bli nødvendig å ha med barna på møter. Det ble debatt da Marit ønsket å amme på møtene istedenfor å måtte gå ut og gå glipp av diskusjonene.

– Jeg fikk lov til slutt, men det er pussig at det ble en debatt i det hele tatt, sukker hun. 

I følge SSB er menn mellom 45 og 66 år overrepresentert i kommunestyrene. Aklestad mener de må la kvinner og yngre få slippe til.

– Det har noe å si hvem som har makt, det påvirker hvilke saker som prioriteres. Ingen hadde for eksempel tenkt på at det ekisterte et behov for stellebord på rådhuset, men det behovet hadde jeg, sier hun. På grunn av hennes forslag, er det nå et stellebord i Ørsta rådhus.

Rammer særlig kvinner i lavinntektsfamilier

At kvinneandelen er lav i kommunestyret, tror Marit kan være en konsekvens også av økonomi. Å ha barn i SFO koster mer enn alle har råd til. - Foreldre med lavere inntekt tvinges til å jobbe deltid for å være hjemme med barna, og de gis heller ikke rom til å delta i politikken, mener Aklestad.

Ifølge SSB er kvinner mest hjemme med barn og gjør dobbelt så mye husarbeid som menn. I lavinntektsfamilier vil dette i større grad gå utover mulighet for politisk engasjement, ifølge Marit.

– Det blir ikke et reelt valg å engasjere seg for disse kvinnene.