Vanskelig å håndtere forsøpling 

Kersti Hasund meldte inn forsøpling til Ulstein kommune, fire uker etterpå var det der fortsatt. Lite penger, og få folk gjør at kommunen sliter med å rydde opp.

– Ja, hvis en ikke tar det snart så fyker det på sjøen, vet du. 

I Ulsteinvik bor Kersti Hasund, leder for Naturvernforbundet på Søre Sunnmøre. Hun har vært opptatt av miljøet så lenge hun kan huske. Vi blir med henne til en privat fylling i nærheten av der hun bor. I denne fyllingen er det ull, gulvfliser, metaller og plast. Fyllinga ligger tett på strandlinjen. 

– Plastikk kan fort fyke på sjøen. Så smuldres det opp og blir til mikroplast, og kommer seg inn i økosystemet. Spist av fisker og fugler. Ille. 

OPPGITT: Kersti synes ikke det er noe særlig å rydde opp andres søppel. 
Foto: Ruth Elise Henden

For å fjerne en slik fylling må kommunen kontaktes. De har ansvaret for å ta kontakt med eieren av tomta. Kersti rapporterte inn denne fyllingen 24.august. Etter en måned dro vi tilbake for å se om noe hadde blitt gjort. Men, fyllingen sto urørt. 

Arild Støylen er ingeniør byggesak og miljøvern i Ulstein kommune. Han mottar innmeldinger om villfyllinger eller forurensing på egen eiendom, og  skal sørge for at det blir rydda opp. 

Arild Støylen, ingeniør bygg og miljøvern
Arild Støylen. Foto: Jørgen Wear

– Nå har det gått fire uker, burde dere ikke ha begynt på dette nå?

– Det burde vi. Vi burde absolutt tatt fatt i det, men jeg vurderer det som at det ikke er fare for liv og helse i denne saken. Det handler om hva vi kan priotere, med tanke på bemanning og ressurser. 

Støylen mener at Teknisk etat ikke får nok ressurser til å ta hånd om slike miljøsaker. 

–  Vi har ikke nok ressurser til å ta oppgavene vi ønsker. Etter forureningsloven er det mange saker vi kanskje selv burde  tatt initiativ til å jobbe mer med. Ideelt sett. 

Noen som har ressursene er renovasjonsselskapet til Ulstein, Hareid Herøy og Sande, Søre Sunnmøre renovasjonsselskap (SSR). Daglig leder Einar Heimdal, forteller at de gjerne vil ta over ansvaret. Ved noen tilfeller har de fjerna villfyllinger der faren for liv og helse var stor nok til at de tok saken i egne hender. 

Einar Heimdal. Foto: Jørgen Wear

–  Beste løsningen hadde vært at de fire kommunene som eier oss, går sammen om det og overfører ansvaret. Med en liten slant med penger til å utføre det. Det hadde vært det aller beste.

Men kommunen vil ikke bruke det allerede trange budsjettet til å betale renovasjonsselskapet for tjenesten. Dermed tar det lengre tid for kommunen å ta tak i disse sakene, forteller Arild Støylen.

– Den innmeldinga ligger ganske langt framme hos meg, men de siste ukene har vært utrolig hektisk. Den er ikke glemt på noen måte. Jeg ser for meg å kontakte grunneier i løpet av et par uker. 

Kersti liker ikke å plukke søppel på andres eiendom. Likevel ønsker hun å gjøre sitt for å hjelpe miljøet.

–  Men, det er ikke mitt ansvar egentlig. Det er grunneier som må slutte med det tullet her. Jeg håper på en bedring, smiler hun. 

Grunneier ønsket ikke å kommentere saken.