Ønsker seg 20.000 kroner fra kommunen

Sveinar Kleive, Leder for Volda & Ørsta Trialklubb

HÅPEFULL LEDER: Sveinar Kleive trenger midler til Trialklubben for å reparere skader på verktøy- og motorsykkel-lageret. Foto: Bjørn Wahl

Volda & Ørsta Trialklubb er den første foreningen som søker kulturmidler fra Volda kommune. Totalt ønsker kommunen å dele ut 200.000 kroner, men har så langt kun mottatt én søknad.

Sveinar Kleive er leder for klubben som kjører motorsykkel opp bratte bakker og fjellvegger. Som en del av opplegget har de to konteinere som de bruker til oppbevaring.

– Det er et par hull i konteinerne som må fikses. Nå lekker det vann ned på verktøy og utstyr, sier Kleive. 

Volda kommune har nylig åpnet for søknader til kulturstøtte, og Trialklubben var først ute med å søke midler fra kommunen i år.

Jonas Bjørneseth Magnussen klatrer opp fjellveggen
BRATT TERRENG: Jonas Bjørneset Magnussen øver på å nå nye høyder. Foto: Bjørn Wahl

Håper på en god søkermasse

Inger-Johanne Johnsen, seksjonssjef i kultur og service i Volda Kommune, sier at hun håper flere foreninger og lag tar initiativet til å søke om midler.

– Så lang har vi kun fått én søknad fra Volda & Ørsta Trialklubb om 20.000 kroner. 

Kommunen har egne kriterier for hvem som kan få penger. Midlene er rettet mot barn og unge, folkehelse og funksjonshemma. Midlene skal ikke benyttes til vanlig drift, men mot et konkret formål.

– Benytt sjansen og bruk det elektroniske skjemaet som ligger på nettsiden. Vi er på jakt etter en god søkermasse å velge mellom, sier Johnsen.

Lasse Leite Sætre
UNG OG LOVENDE: Lasse Leite Sætre (7) har holdt på med trial siden han var fire år gammel. Foto: Bjørn Wahl

Minstemann i klubben

Lasse Leite Sætre (7) er en ivrig deltaker, og er sammen med bror og mor på øvingene. Han er en av de yngste som utøver sporten i Volda og Ørsta. Selv om idretten er sesongbasert, og de færreste kjører på vinteren, har Sætre planene klare.

– Jeg skal bare ta det med ro. 

– Spille dataspill, da?

– Ja, jeg liker å spille på iPad, men mamma gir meg ikke lov noen ganger fordi hun er så sjefete. 

MANDAGENS TRENING: (f.v) Lasse Leite Sætre, Gilli Mohr, Mats Leite Sætre, Gustav Wilhelmsen, Jonas Bjørneset Magnussen, Håvard Kleive, Pål Myklebust, Arnar Busengdal Vatne, Olai Myklebust. Foto: Bjørn Wahl

 

Bjørn Wahl

Bjørn Wahl

Les flere artikler fra Bjørn Wahl.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda 15/18.

Trial-idretten i Norge

  • ​Ordet "Trial" er engelsk og betyr "Prøve" eller "Prøvelse".
  • Er en gren av motorsykkelsporten, ferdighetsprøve i vanskelig terreng.
  • Konkurransen går ikke på tid, men antall ganger du setter foten ned i terrenget på sykkelen. Her er det best med færrest tråkk, eller prikker, som det kalles i idretten.
  • Fem prikker (tråkk i bakken) er det meste man kan få på én løype.
  • Over 1500 registrerte utøvere i Norge.