Vil ha flere menn på sykehuset

Jon Magne Molnes

Det er viktig for arbeidsmiljøet at flere menn slipper til, mener både Volda kommune og ansatte ved sykehuset i Volda.

– Grunnen til at vi har prøvd å rekruttere flere menn er fordi vi ser det er sundt for arbeidsmiljøet at det blir mer likestilt ved at flere menn slipper til, sier Svein Berg-Rusten.

Konstituert Helse- og omsorgssjef, Svein Berg-Rusten, i Volda sier kommunen vil fortsette med rekruteringen av menn i kvinnedominerte yrker i kommunen.

Volda er den eneste kommunen på Søre Sunnmøre som har tiltak for å rekruttere menn i kvinnedominerte yrker i kommunen.

Volda eneste på Søre Sunnmøre

Rapporten, Arbeidsgivermonitor 2016, fra Kommunesektorens organisasjon (KS) viser at Volda skiller seg ut i kampen om likestilling i kvinnedominerte kommunale jobber.

Det er i sektoren helse, pleie og omsorg at Volda kommune har arbeidet for å få inn flere menn.

Kommunen viser også i rapporten at de i liten grad har oppnådd resultatene de ønsket med tiltakene de iverksatte. Helse, pleie og omsorgsektoren er det området hvor kommunene har flest stillinger. Samlet viser rapporten at hele 73.7 prosent av kommunene i Møre og Romsdal ikke har noen tiltak for å få flere menn over i kvinnedominerte yrker i kommunen.   

Statestikk
FÅ KOMMUNER: Kun 26,3 prosent av kommunene i Møre og Romsdal prøver å få menn over i kvinnedominerte yrker.

Berg-Rusten sier at Volda har opplevd at det er vanskelig å få flere menn over i den kommunale helsetjenesten.

– Arbeidet med å rekruttere flere menn vil hele tiden være aktuell for Volda kommune så lenge det er en så lav andel av menn i helse- og omsorgssektoren som det er nå. Vi vil fortsatt prøve å få flere menn inn i sektoren, sier Berg-Ruste.

Mannlig sykepleier

Det er ikke bare helse- og omsorgssjefen som synes det er viktig med et mer likestilt arbeidsmiljø i helsesektoren. Jon Magne Molnes er sykepleier ved sykehuset i Volda. Han mener grunnen til at det ikke er flere menn som er sykepleiere, handler om at vi sitter igjen i gamle kjønnsmønstre.

– Jeg merker det at mange eldre regner med at jeg er lege når jeg kommer inn døra, men det er ingen som blir skuffet når jeg sier jeg er sykepleier. Jeg tror nok ikke folk vet så mye om hvor mange arbeidsoppgaver en sykepleier faktisk har, sier Molnes.

– Jeg håper at flere menn vurderer yrket, sier Molnes.

Han tror også at det er mye bedre for arbeidsmiljøet med en blanding av menn og kvinner.

VARIERT: Sykepleier Jon Magne Molnes tror ikke folk vet hvor mange forskjellige spesialiseringer sykepleieryrket har. FOTO: Kaja Marie Andreassen

– Alle kan ende opp på sykehus som pasienter, derfor burde også vi som jobber reflektere de kjønnene som pasientene har, sier Molnes.

Reflekterer pasientene

På sykehuset i Volda trapper to damer opp. En i hvitt og en i rødt. Ingrid Sæbønes jobber som ambulansesjåfør, Marte Ryste Øren er sykepleier. Begge er veldig fornøyd med jobbene sine i helsevesenet, men ønsker flere menn i de samme jobbene. Begge mener det er viktig at de ansatte reflektere pasientene som kommer inn.

Sykepleiere
ENIGE: Arbeidsplassene og sykepleieryrket har fordeler av at flere menn kommer inn i helsesektoren mener Marte Ryste Øren og Ingrid Sæbønes. FOTO: Kaja Marie Andreassen

– Det blir et mye bedre miljø på arbeidsplassen når begge kjønn får slippe til. De pasientene som kommer inn er også av begge kjønn, og derfor burde det også være reflektert i oss som skal hjelpe, sier Ingrid Sæbønes.

Begge har latt seg merke til utvikling på legestudiene som viser at flere kvinner velger å bli leger.

– Jeg ser at også legestudiene har fått mange flere kvinnelige studentene.  Det er viktig å passe på at det ikke bare er kvinner som arbeider med helse, og at vi får inn ordninger som gjør at helsesektoren blir mer likestilt, sier Marte Ryste Øren.

– Det er bare bra for miljøet at vi får inn flere menn, det blir lett mye kjatring når det bare er damer her, ler Marte Ryste Øren.