Volda-studenter minst fornøyd i landet

Høgskulen i Volda med bunnplassering

Ny undersøkelse fra Eurostudent VI viser at norske studenter de i Norden som er minst fornøyd med kvaliteten på undervisningen i 2016. Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at litt over 65 prosent av studentene i Norge var fornøyd eller svært fornøyd, og at det er lite forandring siden sist undersøkelsen ble utført, i 2013. 

Samtidig viser tallene i den årlige spørreundersøkelsen Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) at Høgskulen i Volda kommer verst ut i landet med et snitt på 3,7. Nesten 31.000 studenter har svart på denne undersøkelsen, og snittet på landsbasis ligger på 4,1.