Flere artikler fra

Frida Ravna Rømo 5 treff

Barnefattigdom

Nesten 300 barn lever under fattigdomsgrensa i Ørsta og Volda
Skatehall

—Hadde jeg hatt et slik tilbud da jeg vokste opp, hadde jeg kanskje ikke flyttet.