Flere artikler fra

Kyrre Fitje 6 treff

Stille seilas over fjorden

Ferjeselskapa Fjord 1 og Norled satsar for fullt på elektriske ferjer. To av dei går på ferjesambandet Anda-Lote.