Flere artikler fra

Silje Holtan Enghaug 5 treff

Farlig skolevei i Vikebygda

Foreldre som bor langs Vikebygdveien tør ikke la barna sine gå alene til og fra skolen. Veien er en 60-sone, den er lite belyst, og det er ingen steder der barna kan krysse veien trygt.
Farlige skoleveier i Volda

Nå trenger vi din hjelp til å fullføre kartet over farlige skoleveier i kommunen.