Langs den nye E39 finner man avkjørselen til den lille grenda Bjørke. Her bor omlag 100 mennesker, blant dem Maria Nikkinen Rørstad, samboeren Torbjørn Saure Hoel og sønnen Eskild. 

Ekornes Grodås har vært en hjørnesteinsbedrift i Hornindal siden 70-tallet. Forbedringsleder Bruce Faulk har jobbet halvet livet på fabrikken som står overfor en usikker fremtid.

I april kom den politiske flyktningen Tedros Bereket Weldetnsae til Hornindal. Da var det 20 år siden sist bygda hadde tatt i mot en flyktning.

Den prisvinnende folkemusikeren Oline Ragnhild Løvlid fra Hornindal, mener kommunesammenslåingen kan føre til et rikere kulturliv i kommunene.

Kommunesamanslåinga har delt bygda i to. Hornindal kommune ligg sentralt når det kjem til både kommune-, fylke- og regionsgrensene.

Paul O. Tomasgard har skrevet lokalhistoriske bøker, fått Kongens fortjenestemedalje og vært ordfører i Hornindal. Med mange år som lærer og ansatt i kommunen, ser han seg ferdig med å snakke offentlig om politikk.

Det er viktig for ei bygd som Hornindal å ha både eldsjeler og ja-personar. Leiv Inge Gausemel er begge deler.