Valgløftene som forsvant - turvei rundt Rotevatnet

Bløffet om turvei

Før kommunevalget i 2015 ga alle partiene i Volda løfter til velgerne. I en artikkelserie over tre utgaver skal Nærnett finne ut hvorfor utvalgte løfter, som hadde flertall, ikke ble holdt. I denne utgaven skal vi se nærmere på løftet om turvei rundt Rotevatnet.

En forlengelse av dagens turvei langs Rotevatnet, slik at veien går hele veien rundt vannet, har vært en het debatt i lang tid i Volda. På den ene siden har grunneierne stått, på den andre forkjempere for kortreist friluftsliv.

Etter valget i 2015 virket det som om veien ville bli realisert på grunn av sammensetningen i kommunestyret. Før valget lovte fire av åtte partier å realisere prosjektet, noe som tilsa at 16 av 27 mandater støttet forlengelse av turveien (KrF, Ap, V og Sv). Likevel ble det ikke noe av da det ble stemt over i kommunestyret. Hvorfor ble det slik?

KrF – Sterkt motpress

KrF var for å forlenge turveien rundt hele vannet før valget, men gikk imot eget løfte etter en helhetsvurdering, hovedsakelig på grunn av motstand fra grunneiere.                                                                              

KrF: Arild Iversen. Foto: Arkiv

– Vi i KrF er ikke prinsipielt imot turveien rundt Rotevatnet. Hovedgrunnen til at turveien ikke er blitt realisert er at det kom et motpress fra grunneiere for området. Det var konsensus blant grunneierne mot bygging av turvei, sier Arild Iversen, førstekandidat for Volda KrF.

Derfor ble ikke ekspropriasjon en mulighet for partiet.

– Ekspropriering av land var en mulighet flere partier ville gå inn for, men KrF var ikke enige i å bruke dette virkemiddelet, sier Iversen.

Dermed ble det ikke turvei.

– I tillegg ble det dokumentert otere langs vannet, som er på rødlisten over utrydningstruede arter, ved vannet. Etter at fylkesmannen gikk i mot det opprinnelige vedtaket i kommunestyret, ble det vurdert fra vår side at det ikke skulle prioriteres tid og ressurser på saken, sier han.

Om valgkampen til høsten er Iversen klar.

– Vi utelukker ikke turvei rundt Rotevatnet i fremtiden. Jeg tror det kan tas opp igjen, men det har vært så mange runder at det trenger å modnes først, sier han. 

Grunneier: – Turveien vil ha en negativ effekt. 

Ap – Fortsette å kjempe

Jørgen Amdam og Ap er enige med Iversen i at det ble et stort press fra grunneiernes side. Partiet ønsket likevel å realisere sammenhengende turvei, men fikk ikke med seg flertallet i kommunestyret.

– Turveien rundt Rotevatnet ble stoppet grunnet motstand fra grunneiere på området, sier Jørgen Amdam, ordfører i Volda. 

Ap: Jørgen Amdam. Foto: Arkiv

Ekspropriering er et virkemiddel som kan bli brukt ved høy samfunnsmessig betydning. 

– Ekspropriering var en mulighet, fordi vi i Ap mente at dette var en såpass samfunnsmessig viktig sak, men det ble nedstemt i kommunestyret. Vi i Arbeiderpartiet vil fortsette å ha denne saken på partiprogrammet og kjempe for det i valgkampen i år, sier han.

Venstre – Kompromiss

Venstre har et annet syn på saken enn de andre partiene, og lette etter et kompromiss. 

Venstre: Fride Sortehaug.
Foto: Arkiv

– Vi syns turveien rundt Rotevatnet burde blitt bygget, men det ble nedstemt i kommunestyret, sier Fride Sortehaug, førstekandidat ved forrige valg.

Venstre synes at debatten ble polarisert, og at det endte opp med to klare motsetninger. 

– Vi ønsket et kompromiss med en tursti, noe en kan se finnes i andre naturreservater. Det som er synd er at det er en “enten-eller-holdning”, der man enten ville ha en ordentlig bred turvei, med belysning og snømåking om vinteren, eller ingenting.

Hallvard Bjørneset, førstekandidat for Volda Venstre er klar på hva partiet går for i valgkampen.

– Styret i Volda Venstre har signalisert at de vil ha med realisering av turvei på programmet til høstens valgkamp. Det er et godt tiltak for folkehelsen og gode nærmiljø.

SV – Utrivelig stemning

Ifølge Gunnar Strøm, gruppeleder for SV Volda, er en sammenhengende turvei rundt Rotevatnet viktig å realisere.  

SV: Gunnar Strøm. Foto: Arkiv

– Vi har vært en beinhard forkjemper for turvei, men det var sterke krefter i sving for å stoppe prosjektet. Det var utrivelig å møte andre som var imot etter diskusjonen rundt veien. Vi har kjempet i årevis, vi må få turveien på plass for folket, sier han.

MDG – Bevar dyrelivet

Miljøpartiet De Grønne (MDG)  gikk imot en forlengelse av turvei rundt Rotevatnet i sitt program. Næravisa har tatt de med i denne saken på grunn av deres unike argumenter mot turvei. 

MDG: Øyvind Festø. Foto: Arkiv

– Vi hadde i programmet at vi ønsket å bevare dyrelivet og naturreservatet. Hovedargumentet vårt var at rapporter tilsa at forholdene for oterbestander ikke ville bli godt nok ivaretatt, sier Øyvind Festø, førstekandidat for partiet.

MDG mener at det å bygge turvei rundt hele Rotevatnet vil bli et for dyrt prosjekt.

– I tillegg mente vi at det på grunn av kostnader knyttet til ekspropriering av grunn og bygging av veien ikke var forsvarlig å realisere prosjektet. Vi vil heller bruke pengene på lovpålagte tjenester enn en turvei som egentlig ikke er nødvendig, sier han.

Grunneier: – Turveien vil ha en negativ effekt. 

Prosjektet:

Næravisa har gått gjennom partiprogram og valgløfter fra før valget i 2015. Ut i fra disse har vi satt opp to kriterier for utvelgelse av saker.

1. Flertall for saken gjennom sammensetningen i kommunestyret etter valget.

2. Saker som er gjennomførbare for kommunepolitikere.

Dette er sakene:

- Ungdomsklubb

- Turvei rundt Rotevatnet

- Sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Volda og Ørsta