Fortsetter med C-vitaminbehandling

C-vitaminbehandling mot sepsis

Overlege Vinjevoll ønsker ro i debatten rundt C-vitaminbehandlingen. FOTO: Amalie Naley Andersen

Til tross for mye motstand endrer ikke overlege ved Volda sjukehus, Eivind Hustad Vinjevoll, sin holdning til den kontroversielle C-vitaminbehandlingen. Forsker Signe Elisabeth Åsberg mener denne behandlingen gir pasientene falskt håp. 

– Når folk er så syke så må man av og til kunne tenke utenfor boksen, sier Vinjevoll.

En person med sepsis kan risikere å få septisk sjokk, en tilstand hvor organene svikter i et raskt tempo. Når septisk sjokk inntreffer er tiden avgjørende, og dette har åpnet for en debatt om tilleggsbehandlinger til antibiotika.  

– C-vitaminbehandlingen har aldri vært en kur mot septisk sjokk. Det er kun en minimal del av min behandling av denne pasientgruppen, poengterer overlegen. 

Han legger til at pasientene som får behandlingen har lave verdier av vitamin C. 

Overlege Eivind Hustad Vinjevoll er fornøyd med at han fortsatt har et handlingsrom for individuelle vurderinger. FOTO: Amalie Naley Andersen

Ny behandling til Volda

I 2017 publiserte amerikanske Dr. Marik en artikkel hvor han hevdet å ha funnet en ny behandling for pasienter med alvorlig blodforgiftning. Behandlingen er en blanding av vitamin C og kortison, og skal hjelpe til slik at antibiotikaen rekker å virke. Vinjevoll lot seg inspirere, og i april 2017 bestemte han seg for å ta i bruk denne behandlingen på Volda sjukehus. Flere sykehus i Norge har tatt samme vurdering, og i dag benyttes behandlingen på Førde sykehus og Akershus universitetssykehus. Oppmerksomheten rundt C-vitaminbehandlingen blusset opp etter TV2s “Vårt lille land”, 7. januar i år. 

Stopp av bruk i Møre og Romsdal

Fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, stoppet systematisk bruk av C-vitaminkuren, 31. januar. Dette gjorde han med en melding i intranettet til Helse Møre og Romsdal, hvor det står skrevet: “Fagdirektøren har vurdert systematisk behandling med C-vitamin ved sepsis i HMR og avsluttar no slik behandling.” Avgjørelsen tok han på bakgrunn av en forskningsstudie gjort i Belfast. Denne studien viste ingen effekt av C-vitaminbehandlingen sammenlignet med standard behandling. Fagdirektørens avgjørelsen om å stoppe en systematisk C-vitaminbehandling hindrer ikke leger i å ta individuelle vurderinger, selv om Hole heller ikke anbefaler dette. Vinjevoll kan derfor fortsatt vurdere å gi C-vitaminbehandlingen til pasienter med septisk sjokk. 

Overlegen mener at han alltid har vektlagt individuelle vurderinger når han har gitt C-vitaminkuren til pasienter, og at hans personlige praksis derfor ikke kommer til å endres mye etter fagdirektørens melding. Meldingen har skapt mye debatt de siste dagene. Vinjevoll mener at denne debatten kunne vært unngått eller i alle fall blitt vesentlig roligere dersom ordlyden til Hole var annerledes. Overlegen kommenterer også at fagdirektøren eventuelt kunne tydeliggjort handlingsrommet til den enkelte lege. 

Beslutningen til Hole baserer seg blant annet på studien fra Belfast. Vinjevoll forteller at i denne studien er C-vitaminbehandlingen gitt minimum 12-24 timer etter diagnosen septisk sjokk er satt. Vinjevoll poengterer viktigheten av at behandlingen blir gitt så fort som mulig.

– I Belfast-studien er behandlingen gitt altfor sent til at den skal kunne ha en signifikant effekt, forklarer overlegen. 

Han legger til: 

– Det er en snever studie, som etter min mening er vanskelig å bruke til å motbevise effekten av vitamin C gitt tidlig. 

Legen bør bestemme

Tidligere statsråd, Jon Georg Dale, reagerer på at fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal prøver å innskrenke legenes muligheter, mer enn i andre helseforetak. FOTO: Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Flere har tatt ordet  i debatten og tidligere Frp-statsråd, Jon Georg Dale fra Volda, reagerer på fagdirektørens avgjørelse. 

– Det er mye bedre at det er den medisinske ansvarlige som vurderer valg av behandling av pasienten, enn at politikere og byråkrater gjør det. Det må være opp til den enkelte lege å foreta denne vurderingen, sier Dale. 

Fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, sier at han av prinsipp ikke ønsker å kommentere politiske utspill.

I Volda vil Vinjevoll fortsette å vurdere behandlingen til pasienter med septisk sjokk. Han forstår at folk er kritiske til behandlingen, men sier at han ikke ønsker å holde igjen dersom det er en sjanse for at det kan hjelpe pasienten. 

– Når folk er skikkelig syke, så ønsker jeg å gi det vi tenker er virksomt. Heller det enn å ha noen ess i ermet som vi ikke bruker, sier Eivind Hustad Vinjevoll som nå ønsker ro i debatten.  

Falskt håp til syke mennesker

Signe Elisabeth Åsberg, forskningskoordinator ved Geminisenteret for Sepsisforskning i Trondheim, er ikke overbevist om effekten av C-vitaminkuren. Hun viser også misnøye rundt mediedekningen, som hun mener har vært alt for positiv. 

Forsker Signe Elisabeth Åsberg er ikke overbevist om at behandlingen fungerer. FOTO: Karl Jørgen Marthinsen/NTNU

– Vi opplever at pasientene begynner å ønske å få denne C-vitaminbehandlingen. Dette gir et falskt håp, og det gir egentlig feil informasjon om en sykdom som er veldig vanskelig å behandle til å begynne med, sier Signe E. Åsberg. 

Hun forteller videre at tanken bak behandlingen er at vitamin C er en kraftig antioksidant som kan redusere skaden som oppstår i kroppen under sepsis. Det er allikevel flere studier som Åsberg stiller seg bak, som har vist at behandlingen ikke fungerer. Hun legger også til at C-vitaminkuren som er gitt til flere pasienter på Volda sjukehus ikke er utført i forbindelse med en klinisk studie. 

– Så langt jeg vet er det ikke gjort noen studie på effekten av C-vitaminbehandlingen i Volda. Når de sier at færre dør, så kan det være noe de mener på bakgrunn av en magefølelse eller hva de opplever i klinikken, men vi kan ikke være sikre på at det stemmer. 

Signe E. Åsberg forklarer at behandlingen mest sannsynlig er ufarlig, men at det er vanskelig å konkludere, med tanke på at de kliniske studiene ikke er gjort. Hun legger heller ikke skjul på at utfallet kan variere stort fra pasient til pasient, og at man ikke vet om noen få kan ta skade av det eller ikke. 

Eivind Hustad Vinjevoll forklarer at han har tenkt på å gjennomføre en studie, men at en klinisk studie fra Volda vil bli for liten.

– Det er flere studier under opprulling internasjonalt, og for min del er det rett og slett et spørsmål om hva man skal gjøre i ventetiden. 

Hva er sepsis?

- Sepsis er også kjent som blodforgiftning, og er en alvorlig infeksjon.

- Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus.

- Pasienter med sepsis behandles på sykehus med antibiotika, oksygen og væske. De aller sykeste må behandles på intensivavdeling.

- 6 - 10 millioner mennesker dør av sepsis hvert år i hele verden. 

- De vanligste infeksjonene som kan forårsake sepsis er lungebetennelse, urinveisinfeksjon eller en hudinfeksjon. 

Kilde: Geminisenteret for sepsisforskning.