Dyrevelferd

Denne måka har brekt vingen og kan ikke lenger fly. (Foto: Ina Christin Løvseth)

En eller annen gang har man møtt på ett dødt dyr, om det er langs veien eller i skogen. Som regel er det veldig klart at dyret ikke lever lenger, men hva gjør man om dyret lever og tydelig har det vondt?

I Norge har vi hjelpeplikt om vi kommer over skadde dyr. Det vil si at om du er ute og går tur og du kommer over ett pinnsvin, en måke eller annet småvilt skal man hjelpe.

Anne Stine Foldal Aam er seksjonsleder for Sunnmøre fisk og dyr i Mattilsynet. (Foto: Privat)

Anne Stine Foldal Aam er seksjonsleder for Sunnmøre fisk og dyr i Mattilsynet

– Når man kommer over skadde dyr, gjerne ville dyr, har man hjelpeplikt. Det vil si at om dyret lider skal man enten avlive det så fort som mulig selv eller ta det med til noen som kan. Når det gjelder småvilt er det veterinærer som har ansvaret for dette. 

For viltlevende smådyr som fugler, mus og pinnsvin er som regel den beste hjelpen å avlive. Dersom man ikke har kunnskap til å gjøre dette selv kan en veterinær hjelpe til med avlivningen uten ekstra kostnad fra deg. Det vil bli gitt en økonomisk kompensasjon fra staten til veterinæren som yter nødhjelp til ville og eierløse dyr.

Ring politiet

Om man har påkjørt ett dyr skal man ringe politiet. Dette gjelder spesielt ved større vilt. Ved mindre dyr og gjerne dyr som kan være noens kjæledyr som hunder og katter skal man si ifra.

– Ser man at dyret er så hardt skadet at det vil påføre enda mer skade å flytte på det kan man diskutere med veterinær hva som er best å gjøre for dyrets del, forklarer Aam.

Er man ute og går og kommer over en måke, pinnsvin eller andre dyr kan det bli vanskeligere å få dyret med seg.

HJELP: Finner man ett skadet dyr må man hjelpe det etter beste evne. (Foto: Ina Christin Løvseth)

Egen ordning for refusjon

– Mange tror de må stå for utgiftene selv når de tar med ville eller eierløse dyr til en veterinær, men det stemmer ikke. Det er en ordning for dette som gjør at veterinær får kompensasjon for utgiftene.

Denne ordningen dekker utgifter og kompensasjon for medgått tid eller kjøring i forbindelse med nødhjelp til ville og eierløse dyr.

– Det er noen som driver dugnadsarbeid hvor de fanger inn skadde dyr og tar dem med til veterinær. De skal ikke måtte betale for dette, sier Aam

ID-merke

– Katter og hunder har i utgangspunket en eier. Flere hunder enn katter er merka med mikrochip man kan lese av hos vet og her kan man finne ut hvem eier er. Kjører man på en katt i et boligfelt har den mest sannsynlig en eier og forhåpentligvis en mikrochip man kan skanne, forteller hun.

Kommer man over en katt i hagen eller lignende som er skadet og man kanskje vet hvem eieren er kan man ta kontakt med dem og si ifra.