Hersketeknikker og hets i lokalpolitikken

En må tåle mye

Elise Stokken fra Arbeiderpartiet Foto: Iselin Blakkestad   Ordfører i Vanylven Lena Landsverk Sande Foto: Annika Brandal

Lena Landsverk Sande, Venstre-politiker og ordfører i Vanylven kommune mener politikere ikke skal finne seg i alt. Hun tror kvinner og unge vegrer seg som følge av utviklingen med sosiale medier.

Lena Landsverk Sande tror kjønnsforskjellene i kommunen har å gjøre med at kvinnene vegrer seg mer for å stille til valg. 


– Vi spør tre ganger så mange kvinner som vi spør menn, for å kunne lande på 50 prosent av hver på lista, mener ordføreren. Erfaringen hennes er at begrunnelsen ofte går på tidsbruk og ansvar i hjemmet.

Landsverk Sande trekker fram kumuleringsordningen som en av grunnene til at færre kvinner får plass i kommunestyret. Her handler det først og fremst om at flere menn ønsker å bli kumulert. Videre er det et faktum at folk oftere stemmer fram menn. Dette vises på hvem som får slengere.

– Både menn og kvinner stemmer oftere på menn, sier Landsverk Sande som ønsker seg mer likestilling.

 
Vanskelig å stå i stormen

– Heldigvis er det slutt på at man kan stryke representanter. Dette har gjort det lettere å stille til valg. Kumulering oppleves heller som framsnakking, sier venstrepolitikeren videre. Hun opplever det som vanskeligere å delta i politikken etter at sosiale media har blitt en så stor del av hverdagen. Sosiale media er nok en sterkere og sterkere grunn til at unge vegrer seg for å stille, for i stedet for å framsnakke de som stiller opp på vegne av fellesskapet, så blir politikere rakka ned på. En må tåle mye for å stå rakrygget i alt folk får seg til å si på sosiale medier, legger hun til. Hun hører gjerne uttrykk som “såpass må man tåle”. Selv mener hun det finnes grenser for hvor mye man skal finne seg i. Om man så er lønnet for å være politiker så skal man ikke finne seg i alt, sier Landsverk Sande. 

Hun er redd utviklingen fører til at færre vil ta på seg slike roller. 

Høy terskel

Elise Stokken fra Ørsta er som 19-åring den yngste kommunestyrerepresentanten blant de kommunene Nærnett har sett på. Hun sier at hun med sikkerhet kan si at fraværet av unge representanter ikke skyldes mangel på engasjement. Det er ikke tvil om at unge er oppdatert på det som skjer, men de opplever nok ikke å føle på den samme viktigheten i personlig deltagelse.
 

Elise Stokken fra Ørsta, her på Arbeiderpartiets årsmøte i Møre og Romsdal. Foto: Iselin Blakkestad

 

– Jeg tror mye skyldes en høy terskel for å delta. Det er hardt å være ung i politikken. Du må tåle å stå i mye, og du må regne med å bli utsatt for hersketeknikker. Dette er grunnen til at mange ikke velger å stille til valg. Problematikken ligger nok ikke i det at unge ikke blir valgt inn, mener Stokken.
 
– Unge er populære blant velgerne, og blir derfor også prioritert i nominasjoner. Hun tror imidlertid dette kan variere noe, både mellom kommunene og mellom ulike partier, sier Stokken.