Middelaldrende menn med makt  - disse dominerer i lokalpolitikken

Et gubbelvelde - menn dominerer i lokalpolitikken

 Illustrasjon: Julie Killingberg

Ungdommen er knapt representert på valglistene. Kvinnene står der. De stiller til valg, men folket stemmer ikke på dem.

Nærnett har sett på representativiteten i lokaldemokratiet på Søre Sunnmøre. Av de fem kommunene vi har undersøkt er det overtall av menn både i kommunestyrene og på valglistene. I 2019 var prosentandelen av kvinner som ble valgt inn i kommunestyrene så mye som 40 prosent på nasjonalt plan. Av kommunene på Søre Sunnmøre skiller Volda og Vanylven seg ut.

Vi ser at både Vanylven og Volda har gått i negativ retning når det gjelder kjønnsbalanse. Kvinneandelen i Vanylven er på 28 prosent, mens Volda har 21 prosent. 

Når det gjelder listekandidatene til valget i 2019, så var det 41 prosent kvinner i Volda og 39 prosent i Vanylven. Ser vi for eksempel på partienes kumulering i Volda blir mannsdominansen bekreftet, ved at 41 prosent av de kumulerte er kvinner.

Få unge

Statistikken viser også at unge er lite representert. På landsbasis er kun 27 prosent av kommunestyrerepresentantene under 40 år. Her ligger Ulstein på 12 prosent og Vanylven på 5 prosent, begge langt under landsgjennomsnittet.

I Ulstein var den yngste representanten 21 år, mens den yngste i Vanylven var 39 år da de ble valgt inn i 2019.

Volda - eldst i flokken 

Blant de fem kommunene på Søre Sunnmøre som Nærnett har sett på, kom Volda dårligst ut når det gjelder representativitet basert på alder.

I Volda var bare to av kommunestyrerepresentantene under 30 år da de ble valgt inn. Til sammenligning har vi hele seks representanter som hadde bikket 60 i løpet av valg-året. Seks av de ti partiene har også en høyere snittalder på valglisten enn i kommunestyret. 

De fleste partiene i Volda kumulerer godt voksne. I alt har partiene kumulert 22 kandidater. Gjennomsnittsalderen på disse er 46 år. Partiet som skiller seg ut på denne statistikken er Rødt med en snittalder på 35 år der de fire første kumulerte også er kvinner.