– Det vil jo være naivt å tro at vi ikke får mer smitte i Volda eller på Sunnmøre

Reiseråd fra smittevernlegen

Bent Ingebrigtsen, kommunelege og smittevernlege i Volda forteller Nærnett at det er viktig å ta visse forhåndsregler når man skal ut å reise i Norge. FOTO: Karl Biehl

Bent Ingebrigtsen, kommunelege og smittevernlege i Volda mener at man bør vurdere å unngå innenlandsreiser til områder med mye smitteutbrudd.

– Ettersom vi er i en pandemisituasjon bør man tenke seg om når man reiser. Tidligere dreide dette hovedsakelig om reiser til utlandet, vi ble jo oppfordret til å feriere innenlands i sommer. Men nå som situasjonen har endret seg i Norge er det verdt å nevne at det er viktig å vurdere forholdene, kanskje begrense reiseaktiviteten til det mest nødvendige og unngå å reise for ren fornøyelse så mye som mulig.

Han poengterer at det også er en forskjell på hvor man reiser og at det å dra til for eksempel Nord-Norge eller deler av Vestlandet ikke ville kunne sammenlignes med reiser til Oslo eller Bergen. Men han sier at dette kan endre seg fort.

– Det er jo et tidsspørsmål før vi kan få større utbrudd på andre steder enn det vi har hatt til nå. Det vil jo være naivt å tro at vi ikke vil få noe mer i Volda eller på Sunnmøre.

Derfor oppfordrer Ingebrigtsen til å følge med på nyhetene og smitteutbruddene rundt om i landet og ta dette med i vurderingen om hvor, hvordan og hvorfor man reiser.

– Da blir spørsmålet, hva er en nødvendig reise? Er det nødvendig å reise for jobb eller skole? Er det mulig å ta det digitalt?

Han bringer opp det norske forsvaret som eksempel som har avlyst all unødvendig reiseaktivitet også innad i landet og har nesten alle sine møter via videoløsninger. Han sier at dette er ekstra viktig for kritisk personell, som kan bli satt ut av spill hvis de blir smittet i tillegg til at de bidrar til å spre smitten videre.

Unngå tett befolkede områder og ta forhåndsregler

Men hvis man må reise til eller i områder med mye smitte har smittevernlegen et par råd å komme med.

– Da er det viktig å innskjerpe de generelle smittevernreglene som man har fått fra myndighetene. Vær enda mer nøye på å holde avstand, vaske hender og unngå større folkemasser. Personlig ville ikke jeg har reist med offentlig transport i Oslo for eksempel, da hadde jeg prøvd å komme meg rundt på en annen måte.

For de som må ta i bruk offentlig transport i tett befolkede områder oppfordrer han til å ta i bruk munnbind slik det oppfordres av de lokale myndighetene i Oslo og Bergen. Og for innbyggerne og studentene på Søre Sunnmøre sier han at det er opp til den enkelte å vurdere reiser for familiebesøk, ferie og lignende.

– Det er jo ingen forbud om å reise innenlands så man må selv vurdere den økte risikoen som kommer med en reise, og kanskje er tiden inne for at man drar en gang eller to mindre på familiebesøk en det man ellers ville gjort.

Hvis noen har vært i områder med mye smitte eller blitt utsatt for en situasjon der det har vært et utbrudd sier Ingebrigtsen at det kan det være en ide å gå i en selvpålagt karantene, både med hensyn til seg selv og andre. Han bringer opp et eksempel om en student i Volda som ble påvist Covid-19 tidligere der vedkommende hadde opptrådd på en slik forsvarlig måte at kommunen fikk en enkel jobb med å spore smitten i etterkant.

– Det å ta slike personlige forhåndsregler tror jeg er veldig lurt, det er slik med smitteverntiltak at alle små tiltak hjelper.

Oppfordrer ansatte å begrense innenlandsreiser

Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen, direktør ved Høgskulen i Volda forteller at de har oppfordret sine ansatte til å unngå å reise til den grad det lar seg gjøre.

Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen, direktør ved Høgskulen i Volda forteller at alle deres ansatte må få godkjenning før de drar på innenlandsreise. FOTO: Hivolda.no

– Vi sendte ut en presisering til våre ansatte på torsdag der vi forteller at alle innenlandsreiser skal godkjennes av direktør eller dekan ved Høyskolen. Det vi tenker på for å godkjenne en reise er hvordan smittesituasjonen er der man skal dra og prøve å unngå steder der det er lokale smitteutbrudd. Vi vil også vurdere hvordan man kan opprettholde smittevern mens man reiser og hvor nødvendig reisen er. Vi ønsker å begrense antallet reiser for å bidra til kontroll over smitten her i Volda.

Hun forteller at når det gjelder studentene ved Høyskolen er det opp til den enkelte om hva som konstituerer en nødvendig reise og at det kommer helt an på situasjonen.

– Man skal ha anledning til å opprettholde et læringsutbytte og ha et fysisk oppmøte. Men vi må selfølgelig ta hensyn, holde avstand og ikke reise hvis man er syk. Det er ingen nasjonalt reiseforbud så vi skal ikke forby noen fra å reise, men det er viktig at vi tenker oss om.

Mats Mørk

Mats Mørk

Les flere artikler fra Mats Mørk.

Journalistikkstudent ved Høgskolen i Volda