Ventet i tre år på drømmeinstrumentet

Hangdrum

Foto: privat 

Instrumentet hangdrum har de siste årene blitt veldig populært. -I dag er det nærmest umulig å få tak i. 

Les om voldingen Inga Klepp Bjørndal som er en av få i Norge som eier tre hangdrums: 

https://nernett.shorthandstories.com/villmarks--trommisen/index.html