Nå forhandler Stortinget om mer støtte til studentene

Håper på bedre krisepakke for studenene

Andreas Trohjell, leder i NSO. FOTO: Skjalg Bøhmer Vold (NSO)

Mer penger til studentene, gjør at flere fullfører utdanningen. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå skal Stortinget vurdere flere tiltak for å støtte studentene gjennom pandemien.

Regjeringen innførte tiltak for alle elever og studenter som bodde hjemme hos foreldrene sine høsten 2020. De ble regnet som borteboere hele høstsemesteret, og fikk dermed et større stipend fra Lånekassen. 

29. januar kom regjeringen med nye forslag til koronatiltak for studenter. Stortinget hadde satt av en milliard kroner for at regjeringen skulle lage en krisepakke til studentene for vårsemesteret 2021. Et av forslagene er en videreføring av tiltaket som ble foretatt i høstsemesteret. Stortinget behandler nå disse forslagene, og det er forventet at de er klare i løpet av februar.

Ønsker å øke stipendandelen og inkludere flere

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, forteller at han er godt fornøyd med forslagene til regjeringen og tror de vil hjelpe studenter både økonomisk, faglig og sosialt. Han håper at krisepakken også vil hjelpe studenter knyttet til psykisk helse og ensomhet. 

–  Jeg håper og tror at veldig mange av de tiltakene treffer på ulike deler av det å være student. Det er vanskelig å si om det er noen deler som er bedre enn andre. Det er totalpakken som er viktig for oss, forteller Trohjell videre. 

– Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører

NSO mener det er for mange som faller av studiet de har påbegynt. Likevel er tallene fra 2020 noe forbedret fra året før. I en pressemelding fra august i fjor, sa Andreas Trohjell dette om saken:

– Det er positivt at vi går i riktig retning, men dette må ikke bli en hvilepute for oss. Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører, noe som er svært uheldig for både enkeltindividene og oss som samfunn.

Han presiserte også at det er et klart behov for å øke studiestøtten til studentene, slik at de kan fokusere på studiene framfor deltidsjobben. Dette er fordi rapporten til SSB, Studenters økonomi 2013-2018, stadfester at en økt stipendandel fører til at flere studenter står på eksamen og fullfører studiet. 

Forhandler krisepakken nå

På tross av at NSO er godt fornøyd med tiltakene, ønsker de likevel å øke stipendandelen og inkludere flere. Trohjell sier at de har jobbet med å gjøre forslaget enda bedre.

Finanskomiteen sitter og forhandler den pakken akkurat nå og skal legge den fram i morgen. Vi er spent på resultatet og håper vi har klart å gjøre den enda litt bedre, forteller han til Nærnett.

Trohjell tror pakken totalt sett vil hjelpe studenter med å fullføre eksamen og studiet.