Vil sikre flere jordmødre til fylket med nytt stipend

Volda sykehus

Helse Møre og Romsdal satser stort på jordmorutdanning. Nytt stipend skal sikre flere jordmødre til fylket.

Nå blir det stor satsning på jordmødre i Helse Møre og Romsdal. Helseforetaket tilbyr utdanningsstipend med 100 prosent lønn til sykepleiere som kan tenke seg å bli jordmødre. Stipendet trer i kraft fra august og skal sikre fremtiden til Helse Møre og Romsdal når det gjelder kompetanse på området.

Klinikksjef ved Volda sjukehus, Palma Hånes, er veldig glad for at de har fått på plass denne ordningen.

– Vi hadde møte i går og da ble det avtalt at vi må satse på jordmødre. Sånn som det er nå i dag bruker vi vikarer fra utlandet. Det er sårbart. Av og til får du tak i vikarer, andre ganger ikke. De få jordmødrene vi har må da ta ekstra vakter og jobbe inn for de som eventuelt er syke og borte. Det er en liten sengepost og vi ønsker å bli mer robuste.

Klinikksjef Palma Hånes er glad for ny stipendordning. Foto: Simen Vederhus
GLAD: Klinikksjef Palma Hånes er glad for ny stipendordning.
Foto: Simen Vederhus.

Hva tenker du at dette forslaget vil ha å si for Volda sjukehus og Søre Sunnmøre?

– Det er veldig viktig for Volda sjukehus at vi greier å rekruttere til fødeavdelingen vår. Vi har en liten fødeavdeling med ca. 500 fødsler i året og hvis vi skal rekruttere, er det jordmødre og gynekologer vi trenger. Nå er det satt fokus på å rekruttere jordmødre, med å opprette 10 utdanningsstillinger i Møre og Romsdal. Alle fødeavdelingene i fylket trenger flere jordmødre.

Klinikksjef Hånes håper gratis jordmorutdanning vil sikre Volda sjukehus flere jordmødre i fremtiden.

– Vi får håpe vi får noen.