Helsemyndighetene har fått bedre omdømme – men hva tenker de lokale om dette?
 

Hedvig Osen og hunden Alvin synes Folkehelseinstituttet gjør en veldig viktig jobb. FOTO: Jonas Olsen Withbro

Hedvig Osen og hunden Alvin synes Folkehelseinstituttet gjør en veldig viktig jobb. FOTO: Jonas Olsen Withbro

Hver dag får vi nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Vi har spurt folk i Volda om de stoler blindt på det som blir sagt.

Nye undersøkelser gjort av Ipsos, viser at Folkehelseinstituttet (FHI), regjeringen og Helsedirektoratet har hatt den største økningen av omdømmet fra 2019 til 2020. Ifølge den samme undersøkelsen er det kun Meteorologisk institutt som er over FHI på omdømme. 

For FHI har åpenhet og kunnskap vært viktig hele veien. 

– Vi må fortsette å dyrke de to egenskapene, og at folk kan stole på at det vi sier er sannheten – også når vi ikke vet, er usikre eller kan tenkes å ta feil, uttalte FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Men hva tenker Voldas befolkning om dette? Hvor mye tillit har de til FHI?

En viktig jobb

Hedvig Osen forteller at hun følger med på nyhetene når FHI kommer med nye retningslinjer, men mener at også de kan ha feil. 

– Jeg føler at jeg har ganske god kontroll på tiltak og er ganske flink til å følge med. De sitter også med mye kunnskap og jeg stoler mye på dem, men FHI kan også ta feil av og til, utdyper hun.

Har du fått et annet syn på FHI etter at koronaviruset brøt ut?

– Jeg visste hvem de var før korona også, men de har gjort en mer fremtredende jobb nå. De gjør en veldig viktig jobb, for det er ganske sannsynlig at dette vil skje igjen, sier Osen. 

Kan glemme retningslinjene

Kevin Berntsen, student ved Høgskulen i Volda, visste ikke hvem FHI var før korona. 

– Skal jeg være helt ærlig så hadde jeg ikke hørt om dem, men nå har jeg selvfølgelig blitt mer observant. Jeg har til en viss grad kontroll på hvilke tiltak de kommer med, men følger mindre med nå enn det jeg gjorde i starten, forteller han. 

Er du selv flink til å følge retningslinjene?

– Jeg prøver mitt beste å følge tiltakene, men slik som de fleste glemmer jeg det noen ganger. 

Stoler du på at FHI går ut med korrekt informasjon?

– Jeg håper og tror det. De sitter i en viktig posisjon der det hadde vært dumt om de skulle tatt feil, legger Berntsen til. 

Studenten Kevin Berntsen forteller at han av og til kan glemme korona-tiltakene.
Studenten Kevin Berntsen forteller at han av og til kan glemme korona-tiltakene. FOTO: Jonas Olsen Withbro

Stoler på FHI

Mary Ann Lillebø forklarer at det er sjeldent at hun følger med på pressekonferansene, men får allikevel med seg informasjonen som blir gitt.  

– Jeg ser av og til på det som dukker opp, men jeg følger ikke direkte med på pressekonferansene.  

Stoler du på alt FHI forteller og gir ut av informasjon? 

– Ja det gjør jeg. Hvis vi ikke kan stole på dem, hvem kan vi stole på da, sier Lillebø.  

Hun forteller videre at det er vanskelig å følge med på når de forskjellige tiltakene endres og de nye trer i kraft.

Berører folk flest

Vigdis Støylen sier til Nærnett at hun følger med på FHIs pressekonferanser så godt hun kan. Hun skjønner også hvorfor tiltakene varier rundt om i landet. 

 – Jeg skjønner godt hvorfor det er forskjellige regler ifra bygd og by, det er jo mange flere smittetilfeller i for eksempel Oslo enn her i Volda, forteller Støylen. 

Selv jobber hun i helsesektoren og vet godt hva FHI står for.  

 – Hvorfor tror du omdømmet til FHI har økt så mye fra i fjor? 

 – Ut ifra det de vet så føler jeg at jeg kan stole på dem, og i forhold til før så har FHI gått ut med informasjon som berører folk flest på en annen måte.

Vigdis Støylen tror at omdømmet til FHI har blitt mye bedre på grunn av at korona berører folk flest.
Vigdis Støylen tror omdømmet til FHI har økt på grunn av at korona er noe som preger hverdagen til folk flest. FOTO: Jonas Olsen Withbro

Disse har økt omdømmet mest

  1. Folkehelseinstituttet
  2. Regjeringen
  3. Helsedirektoratet
  4. Helse- og omsorgsdepartementet
  5. Forsvaret
  6. Stortinget
  7. Justis- og beredskapsdepartementet
  8. Forsvarsdepartementet
  9. Finansdepartementet
  10. Samferdselsdepartementet

Kilde: Ipsos Profilundersøkelse for norske etater og organisasjoner for 2020/NRK.