Økning i polsalget:
— Grunn til bekymring

Kjøpte 30 000 liter mer alkohol i 2020

Foto: Malin von Düring

Vinmonopolet i Ørsta har hatt en økning på 20 prosent i koronaåret i omsetning i forhold til 2019. Butikkksjefen på Vinmonopolet i Ørsta mener at økningen har en logisk forklaring, mens Geir Sæther fra rus-og psykisk helsetjeneste i Volda er bekymret.

Mens polsalget hos Vinmonopolet økte med 40 prosent totalt , så har Vinmonopolet i Ørsta opplevd en økning i litersalg  på 20 prosent i 2020 i forhold til 2019. Omsetningen i fjor var på 179 961 liter fordelt på 78139 kunder. Omsetningen i 2019 var på 149 534 liter.  Det ble altså kjøpt 30 427 liter mer alkohol i 2020.

— Grensene stengte, og taxfree stengte, noe som førte til at Vinmonopolet fikk en forventet økning.  På grunn av hjemmekontor og blir det naturlig at folk handler lokalt hjemme i kommunen sin. Det har vært betydelig mindre skjenking, og av og til skjenkestopp på utestedene. Folk har ikke hatt tilgang på alkohol over 4,75 prosent andre steder enn på polet,  så vi har blitt et reelt monopol, sier butikksjef Anne -Karin Brautaset Bae.

Trafikklys-ordning

 Brutaset Bae sier at trafikken på Vinmonopolet har vært stabil siden nedstengingen. 

Hun forteller at kundene har vært flinke til å forholde seg til til smittevern, med spriting av hender, maksantall i butikk og å holde avstand. Vinmonopolet har fått en traffikklys-ordning. Dette er en ordning som kan hjelpe kundene med å se når det er ventet stor trafikk og kan da velge dager/tider med lavere trafikk, forklarer hun.

— Før jul var vi bekymret for lang kø utenfor butikken og høy trafikk, derfor ba vi folk planlegge julehandelen tidlig. Dette hjalp veldig og vi ser at flere handler tidligere i uken, og planlegger mye bedre nå enn før, forteller Anne-Karin.

Det er ikke bare litersalget som har økt hos vinmonopolet, men også antall kunder i 2020. Det er derimot mindre ungdommer som har handlet på vinmonopolet  i Ørsta i 2020. Dette tror Brautaset Bae at har en naturlig sammenheng med mange avlyste arrangement. 

Grensehandelen har minsket betydelig

Beregninger fra konsulentselskapet Menon Economics viser at et varig bortfall av grensehandel vil bety minst 12 milliarder kroner i økt omsetning for norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet. Markedsanalysebyrået Opinion  har tall på at syv av ti nordmenn ikke har endret alkoholkonsumet sitt etter korona. Kun en av ti har fått høyere konsum, mens to av ti har fått et lavere konsum.

—  Det er naturlig at salget flyttes over til Vinmonopolet når grensene og taxfree er stengt, forklarer Brautaset Bae.

Butikksjef Anne-Karin Brautaset Bae forteller at trafikken har vært stabil. Foto: Oda Wiik

Mener det er grunn til bekymring

Geir Sæther i rus- og psykisk helseteneste i Volda kommune, sier at det er tegn som tyder på at folk drikker mer under pandemien.

- Det finner vi ikke noen grunn til å tvile på. Jeg er heller ikke overrasket over at alkoholsalget hos Vinmonopolet har økt, og jeg tror folk drikker opp det de kjøper. 

Sæther mener det er grunn til bekymring på bakgrunn av en økning i alkoholsalget.

— Det kan være lettere å drikke mer om man ikke skal møte andre på jobb eller skole. Andre bruker nok alkohol som et hjelpemiddel til å forholde seg til en vanskeligere hverdag. Ensomhet fører til at noen tar til rusmidler, ikke alle, men jeg ser ikke bort fra at noen gjør det.

Mye skam knyttet til alkoholproblemer

- Vi har ikke merket en markant økning i henvendelser knytt til alkoholproblemer etter korona. Det kan forklares med at det er litt treghet i systemet, spesielt med alkohol. Det tar litt tid før folk som utvikler et alkoholproblem tar kontakt, men det behøver ikke å bety at flere drikker mer nå enn før. Det sittet langt inne for folk flest å be om hjelp. I dag er alkohol det eneste rusmiddelet som er lovlig i Norge, dette fører til en forventning om at man skal klare å håndtere alkohol uten å bli avhengig. Dette fører til mye skam rundt alkoholproblemer, sier han. 

Ingen økning 

Politioverbetjent Erik Lind forteller at de ikke har hatt noen økning i saker knyttet til alkohol etter korona, men han forklarer videre at de har merket økning i bekymringsmeldinger angående rus generelt. Han forteller også at noen samarbeidspartnere har merket en økning i rus hos foreldre.

— Volda hadde tre saker angående vold i hjemmet i 2019, og i 2020 var det også tre saker. Dette trenger ikke å bety at det ikke har vært noen økning, fordi saker kan bli kjent først flere år senere. Det er altså mye mørketall rundt saker som dette. Politiet har derimot hatt en økning i antall promillesaker i Ørsta og Volda på 30 prosent fra 2019, forklarer Lind.

Politioverbetjent Erik Lind Foto: Politiet