40 Mork-ansatte kan miste jobben

40 Mork-ansatte kan miste jobben

BEKYMRET: Sykepleierne Hogne Søholt (f.v), Marius Kile Brenne og Kristin Sætre er engasjerte i striden rundt arbeidsplassen sin på Mork. FOTO: Torjus Aune)

15. mai avgjøres fremtiden til Mork rehabiliteringssenter. Til tross for store protester fra lokalbefolkningen, kan rehabiliteringssenteret, som er arbeidsplassen til 40 ansatte, legges ned. 

Kristin Sætre ruller opp persiennene og viser frem utsikten mot Voldsfjorden. Hun er sykepleier ved det nedleggingstruede rehabiliteringssenteret på Mork i Volda.

– Omgivelsene her er rehabiliterende i seg selv, sier hun.

Hun sitter sammen med kollegaene Marius Kile Brenne og Hogne Søholt. De står i fare for å miste jobben hvis Helse Møre og Romsdal vedtar nedlegging av rehabiliteringssenteret.

Helseforetaket besluttet på et styremøte i slutten av mars å utsette et eventuelt vedtak. Der ble det bestemt at Morks skjebne skal avgjøres først 15. mai.

Har skjedd før

I mellomtiden er både ansatte og pasienter usikre på hva fremtiden vil bringe. Ifølge Sætre er det ikke første gang.

– Dette er den fjerde alvorlige trusselen om nedlegging på Mork. Vi har et veldig stabilt personale, og mange som har jobbet her i flere år. Mange av oss kjenner seg igjen denne berg- og dalbane-følelsen og usikkerheten vi lever med nå, sier hun.

Sykepleierne forteller om det gode arbeidsmiljøet på Mork, og hvordan de ansatte hjelper hverandre med å takle arbeidshverdagen, uten å vite om de fremdeles vil ha en jobb å gå til neste år.

Stort engasjement

Siden januar, da det ble klart at Mork potensielt kunne bli lagt ned, har rehabiliteringssenterets fremtid vært en kampsak for store deler befolkningen på Søre Sunnmøre.

– Det har vært helt utrolig å oppleve en slik støtte blant befolkningen. Det har vært mye oppmerksomhet rundt det vi driver med, og mye anerkjennelse for at det vi driver med er bra.

24. mars, tre dager før helseforetakets styremøte, ble det arrangert fakkeltog for å bevare rehabiliteringssenteret. Blant de om lag 2000 fremmøte var Volda-ordfører Jørgen Amdam, ordfører i Ørsta, Stein Aam, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal.  

FAKKELTOG: Om lag 2000 møtte opp for å vise sin støtte til Mork. FOTO: Victoria Skjemstad

– Ikke lønnsomt

Helse Møre og Romsdal er et av 31 helseforetak i Norge, og eies og administreres av staten gjennom Helse Midt-Norge.

Etter flere år med underskudd, vedtok Helse Møre og Romsdal i år å redusere utgiftene med 131 millioner kroner. Også rehabiliteringssenteret i Aure står i fare for å måtte legges ned som følge av helseforetakets kutt.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve, sa

STØTTER MORK: Fylkesordførerkandidat Tove-Lise Torve (Ap). FOTO: Toralv D. Erdal

under et besøk på Mork i forrige uke at en nedleggelse ikke ville være lønnsomt på lang sikt. Det er sykepleierne enige i.

– Når pasienter får tilbake helse og funksjon etter intensiv rehabilitering, blir de ikke lenger forbrukere av helsetjenestene på samme måte som om de skulle ligge på et lavt funksjonsnivå resten av livet, sier Sætre.

Les mer: – Som å rope mot et stort, tomt rom. 

– En skam

Sykepleierne stiller også spørsmålstegn ved helseforetakets prioriteringer.

– På sykehusene vil de ha færre pasienter, og jobbe mer med forskning, kompetanse og fagutvikling. Det er en skam at de som jobber direkte med pasienter blir nedprioritert, mener Sætre.

– Det er bra å drive med forskning og fagutvikling, men det bør ikke gå på bekostning av antallet pasienter vi når, legger kollega Søholt til.

Ingen vedtak ennå

Klinikksjef for medisin og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal, Jorun Bøyum, er ikke enig i at helseforetaket disponerer midlene sine feil.

– Det er viktig at vi prioriterer forskning, vi må til enhver tid utvikle faget. Men jeg opplever ikke at de som jobber direkte med pasienter bli nedprioritert, sier Bøyum.

MÅ VURDERE: Klinikksjef for medisin og rehabilitering i Helseforetaket, Jorun Bøyum. FOTO: Helse Møre og Romsdal

Helseforetaket foreslo først å avvikle rehabiliteringssentrene på Mork og i Aure, og samle alle sengeplassene til sykehuset i Ålesund. Men ifølge en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) helseforetaket gjennomførte i februar, er det per i dag ikke kapasitet til dette på sykehuset.

Klinikksjefen er klar på at helseforetaket ikke har foretatt noen beslutninger angående Morks fremtid, men at det er noe de vil se nærmere på fremover.

– Forslaget vårt har vært å flytte rehabiliteringstilbudet i Aure delvis inn til sykehus, poliklinikker, ambulante team, samt noe til kommunene. Vi har ikke gjort noen bestemmelser rundt driften på Mork, men vi skal se på situasjonen og vurdere ut ifra det, sier Bøyum.

Høie følger med

Helseminister Bent Høie hadde ikke anledning til å stille til intervju, men skriver i en e-post til Næravisa at han vil følge tett med på avgjørelsene helseforetaket tar i saken om rehabiliteringssenteret på Mork, samt den tilsvarende saken i Aure.

– Jeg opplever ikke at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned verken Mork eller Aure. De har startet et arbeid for å se på alternativer, og ønsker også et nært samarbeid med kommunene. Jeg kommer hele veien til å følge med på hvilke vedtak styret i Helse Møre og Romsdal gjør, og påse at de vedtakene de gjør, er i tråd med nasjonale føringer gitt i oppdragsdokumenter og i Nasjonal helse- og sykehusplan, skriver helseministeren.