Kampen om Vikebygda

Kampen om Vikebygda

Stort engasjement: Siw Rotevatn Vikene er en av de som har engasjert seg ekstra mye i debatten om Vikebygda skule skal legges ned eller ikke. Foto: Jonathan Gaathaug

Om få dager vil det bli avgjort om Vikebygda skule skal legges ned eller ikke. Næravisa har sett på de viktigste stridsspørsmålene. 

Skjebnen til Vikebygda skule har blitt debattert i flere år. Elever, lærere og foreldre i lokalmiljøet til Vikebygda har vært sterkt imot nedleggelse, mens det først og fremst er kommunen som har vært for.

7. mars sendte kommuneadministrasjonen ut et saksdokument hvor de foreslår nedlegging av skolen. Der foreslås det å avvikle driften 31. juli 2019.

Stridens kjerne

Det som særlig har blitt diskutert er hvor mye rehabilitering av skolen som er nødvendig, klassestørrelser, kapasitet og fordeling av elevene mellom Volda-skolene.

Grendeutvalgets leder i Vikebygda, Siw Rotevatn Vikene, har engasjert seg ekstra mye. Hun er sterkt uenig i mye av informasjonen kommunen kommer ut med og kjemper hardt for at Vikebygda skule skal bestå. På bestilling fra kommunen, gjorde rådgivingsselskapet Xpro i 2018 en vurdering av skolens tilstand. Etter at deres vurdering ble offentliggjort, reagerte Vikene sterkt.

– Jeg mener de lager problemene større enn de er. De prøver jo å finne mest mulig feil her. Xpro har fått beskjed om hva de skal mene, det skinner gjennom i hele rapporten, hevder hun.

Vikebygda skule på dispensasjon

Et av kommunens hovedargumenter for en nedleggelse av Vikebygda skule er at det vil bli frigjort ressurser gjennom en mer effektiv grunnskoledrift i sentrum, siden det kun vil være to barneskoler igjen. I tillegg vil kommunen slippe den nødvendige rehabiliteringen av Vikebygda skule. Denne rehabiliteringen må finne sted om skolen skal bestå, ifølge Xpro sin rapport av skolebyggene. Dette er fordi skolen drives på dispensasjon i dag. En unngår også en to-delt Vikebygda skule, som vil gi et avgrenset fagmiljø mellom de voksne, sier kommunen. Det vil si at første og andre, samt tredje og fjerde klasse skal slippe å ha undervisning sammen.

Overgangen til Bratteberg

Når elever på Vikebygda skule skal starte i femteklasse blir de flyttet til Bratteberg skule. Kommunen synes det er positivt hvis elevene slipper den overgangen. Ved en nedleggelse vil det også gi styrking av den administrative ressursen ved Bratteberg skule. Dette er en nødvendighet hvis elevene fra Vikebygda også kommer dit, for det vil utfordre kapasiteten ved Bratteberg. Kommunen sier de da må være forberedt på å finne kompenserende tiltak.

Vil trenge restkapasiteten

Et annet sentralt tema som er oppe til debatt er økningen i antall elever.

  – Det blir for snevert å ikke se lengre enn et fireårsperspektiv når de regner på antall elever. Blir det en økning i antall barn vil de ha liten restkapasitet til å møte en økning i elevtallet, mener Vikene.

 Hun tror man kan trenge kapasiteten Vikebygda har, om seks-sju år. Per Ivar Kongsvik, oppvekstsjef i Volda kommune, har sagt han i utgangspunktet ikke vil kommentere for mye, fordi saken enda ikke er avgjort. Han sier likevel at elevtallet i fremtiden vil bli så lavt at det ikke lenger vil være behov for parallellklasser på Bratteberg, noe de har i dag.

– Hvis det ikke skjer noe uforutsett, vil det sammenligna med i dag være frigjort tre klasserom på Bratteberg skule. Samtidig er Øyra en stor skole med store klasserom, så den kan ha kapasitet til å ha flere elever i klassene enn den har i dag, sier han.

Kan bli store klasser

Vikene har sett på tabellen fra kommunen og sammenlignet den med tall fra statistisk sentralbyrå, og mener ut i fra det at det vil kunne gå over 30 elever per klasse på Øyra skule. Det vil skape skoletapere, fortsetter Vikene.

– Det er ren matematikk. Hvis det er 30 elever i et klasserom, hvor mye tid har læreren til de elevene på 45 minutter? Det er ikke veldig mye, sier hun.

 Oppvekstsjef Kongsvik mener på sin side at Øyra vil få tilført flere lærertimer enn i dag dersom elevtallet økes. Noe annet ville vært å bryte lærenormen, sier han.

Den endelige avgjørelsen

Onsdag 13. mars var saken oppe hos tjenesteutvalget for oppvekst og kultur. De valgte å si nei til nedleggelse. Kommunestyret skal ta en endelig avgjørelse 28. mars.