Bjurstrøm: – Må rekruttere fra hele befolkningen

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm: – Må rekruttere fra hele befolkningen

BEKYMRET: Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. FOTO: Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på den skjeve kjønnsfordelingen i lærerstanden, men pedagogikkforsker er usikker på viktigheten av mannlige lærere.

– For å sikre seg den beste arbeidskraften, må man kunne rekruttere fra hele befolkningen, skriver likestillings-og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Næravisa.

Hun mener det er bekymringsverdig at såpass få lærere er menn.

– Det er uheldig og dumt at flere menn ikke ser på læreryrket som et alternativ når de velger utdanning og yrke. Lærerstaben skal gjenspeile et tverrsnitt av befolkningen fordi det er sunt for barna å ha både kvinnelige og mannlige rollemodeller, mener Bjurstrøm.

Hun understreker at ujevn kjønnsfordeling er problematisk i hele arbeidslivet, ikke bare i læreryrket.

– Vi etterlyser en overordnet, langsiktig og helhetlig satsing, hvor det gjøres noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Denne satsingen bør inkludere både utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet, skriver ombudet.

Pedagogikkforsker ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl, mener det er viktigere med dyktige lærere enn jevnere kjønnsfordeling.

EKSPERT: Thomas Nordahl mener kompetanse er viktigere enn kjønn. 
FOTO: Privat

 

– Vi trenger både mannlige og kvinnelige lærere i skolen, men først og fremst trenger vi dyktige lærere. Det er ikke noe mål i seg selv å få flere mannlige lærere i skolen, hvis det ikke viser seg at disse også er flinke lærere.

Nordahl påpeker at det ikke er gjort konkret forskning på om mannlige eller kvinnelige lærere har ulik innvirkning på klassemiljøet. Men han åpner for at kvinner fortsatt kan være med på å skape et mer positivt klassemiljø.

Forskning viser derimot at kjønn ikke har noe å si dersom lærerne ellers er på samme faglige nivå.