Håper på bedre Ungdata-resultater

Ungdata

Press: Både helsesøster, ungdomsrådet og oppvekstsjefen er enig i at unge opplever mye press

Selvbildet til jenter sank dramatisk fra 8. til 10. klasse, viser Ungdata-undersøkelsen for 2017. Kommunen håper nye tiltak vil gi bedre resultater i år.

Ungdata-undersøkelsen kartlegger ungdommers oppvekstsvilkår. 2017 var sist undersøkelsen ble gjennomført i Volda, og resultatene viser flere negative tall.

Det mest oppsiktsvekkende undersøkelsen viste var elevenes forhold til egen helse, og utviklingen i løpet av ungdomsskolen. 71 prosent av jentene på 8. trinn var fornøyd med eget utseende, men bare 38 prosent av 10.-klasse jentene var det samme.

Også fremtidstroen sank drastisk. Mens 90 prosent av jentene ved 8. trinn trodde de kom til å få et godt og lykkelig liv, gjalt det bare 57 prosent jentene i 10.klasse.

Ekstremt karakterpress

Volda ungdomsråd er ikke overrasket over at det er en slik utvikling i løpet av ungdomsskolen, men trodde ikke utslagene var så store som de var. De tror karakterer og karakterpress er hovedgrunnen til den negative utviklingen. Den økte arbeidsmengden i skolen, er med på å gjøre fremtiden til et uromoment mener Sigurd Tverberg i ungdomsrådet.

– Det er et ekstremt karakterpress på skolen. Elever er sjeldent fornøyd med karakteren fire, og ofte misfornøyd med fem, forteller Mari Lied i ungdomsrådet.

Andelen jenter som sliter med depressive symptomer stiger fra ti til 33 prosent i løpet av ungdomsskolen. Ungdomsrådet forteller at karakterpresset også får konsekvenser for helsen til elevene. De etterlyser mer fokus på psykisk helse på skolen.

– Vi har vel snakket om det én gang i løpet av dette skoleåret. Hvis vi først prater om det, så er det fordi det står på pensum. Etter det legger vi det bort og går videre, sier Adele Enerhaug i ungdmsrådet. Etter undersøkelsen i 2017 kan ikke ungdomsrådet huske at det gjort noe spesielt i forbindelse med tallene. Resultatene ble gjennomgått i klassen, for så å bli lagt bort. De er ikke spesielt imponert over skolen sitt helsetilbud til elevene.

– Vi har en helsesøster som jeg tror mange bruker, men problemet er at man selv må ta initiativ for å snakke med henne. Mange syntes nok det kan være vanskelig å ta kontakt for å snakke om vanskelige ting forteller Lied.

Prøver å være så synlig som mulig

 

Lisbeth Hoggen Totland er helsesøster på Volda ungdomsskole. Hun møter flere bekymrede og stressede elever i jobben sin. Hun tror også noen elever kan føle at det er en høy terskel for å avtale et møte med henne

FLERE ÅRSAKER: Lisbeth Hoggen Totland tror det er flere årsaker til presset på ungdommene. FOTO: Karl Biehl

Samtaler med alle 8. klassingene og lærerne tror hun er med på å gjøre det enklere for elevene å ta kontakt.

– I tillegg har vi flyttet kontoret mitt til en mer avsides del av skolen. På den måten kan eleven komme til meg uten at andre elever ser det. Hun er heller ikke overrasket over at elevene ser ut til å få det vanskeligere i løpet av ungdomsskolen, men tror utviklingen begynner på et mye tidligere tidspunkt. Hun vil heller ikke legge hele skylden på skolen.

– Elevene er slitne og lever under mye press. I tillegg til å ha tre prøver i uka, skal de trene og være sosiale. Det er like mye presset på skolen som presset på sosiale medier som påvirker dem.

Vil motvirke presset

Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik forteller at kommunen jobber med å motvirke presset i skolen. Færre prøver og karakterer, miljøarbeider og mobilfri skole er noen av tiltakene de har gjort for å få elevene mer tilfredse. Prosentandelen av ungdomsskoleelevene i Volda som var fornøyd med skolen de går på, gikk fra 83 prosent i 2013, til 64 prosent i 2017.

LYKKELIGE SKATTEBETALERE: Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik ønsker seg lykkelige skattebetalere. FOTO: Espen Roness

Hovedtiltaket som ble gjennomført etter Ungdata-resultatene fra 2017, er en styrkning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Volda. Volda fikk innvilget 1 170 000kr fra staten til helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Dette har ført til at det er blitt ansatt en ny helsesykepleier i hundre prosent stilling.

Det er også blitt innført obligatoriske 8. klassesamtaler med helsesøster og et kommunalt innsatsteam mot mobbing.

Alt dette håper Kongsvik vil bidra til å bedre Ungdata-resultatene for 2019. Spesielt håper han på bedre fremtidstro blant elevene.

– Jeg ønsker meg lykkelige skattebetalere. De skal være fornøyd med livet, samtidig som de skal kunne bidra til samfunnet.

Espen Roness

Espen Roness

Les flere artikler fra Espen Roness.

Journalist for Nernett.no