1. oktober begynte hummerfiskesesongen i Norge 

Hummerfiskesesongen

Frem til 31. desember kan man med løyve fra Fiskeridirektoratet og følge regler og forskrifter fiske hummer i norske farvann. 

Nærsynet tok i den anledning turen ut på Voldsfjorden for å snakke med hobbyfisker Terje Vartdal om hummerfiske. Terje drar inn en teine, der det befinner seg to hummer. 

Terje Vartdal forklarer til Nærsynet at det kun er lov til å fiske hannhummer, dvs. at den ikke har utvendige rogn. Hummeren må også være over 25 cm lang. 

Kontroll om hummeren er over 25 cm som er den lovlige lengden. Foto Jørgen Karlsen

Hummerbestanden har vært sykende, og i år er bestanden rekordlav. 

Terje Vartdal frykter allikavel ikke at bestanden vil være så godt som borte om 10 år. - Nei, det gjør jeg egentlig ikke, det er innført restriksjoner på hummerfiske. For eksempel er det kun lov til å fiske hannhummer, og folk fisker med mye bedre redskap. Det er også strengere krav til teinene skal ha en bomullstråd som kan råtne blir det forklart til Nærsynet.