Sårbar tilsynsføring med fosterhjem

Sårbar tilsynsføring med fosterhjem

Barnevernsjef Aina Øyehaug Opsvik, ønsker en annen ordning med tilsynsføring enn den som praktiseres i dag. Hun har ansvaret for den interkommunale barneverntjenesten i Volda, Ørsta, Sande, Hareid og Ulstein. Øyehaug Opsvik mener dagens ordning er for ustabil, og kan være uheldig for barn i fosterhjem.

Slik det er nå, er det den interkommunale barneverntjenesten som har ansvar både for rekruttering av tilsynsførere og for å utføre tilsynsføringen. Det vil si at tilsynsførerne ikke er fast ansatt i kommunen, men arbeider oppdragsbasert på vegne av barnevernet. Det kan føre til hyppig utskifting av tilsynsførere og ustabilitet. 

Ann Turid Andersen Egset, med 25 års erfaring som fostermor, ser viktigheten av tilsynsføring fordi det gir fosterbarna en voksenperson å henvende seg til utenfor fosterhjemmet. Hun vektlegger spesielt kontinuitet i tilsynsføringen, for at barna skal kunne opprette en trygg relasjon og tillitsforhold til tilsynsføreren sin. Tidligere tilsynsfører, Arnstein Søvik, tror også at kontinuitet i tilsynsføringen er viktig, men sier at man også bør prøve å begrense antallet voksenpersoner som fosterbarna må forholde seg til.

Hva er tilsynsføring?

Ifølge Barnevernloven har fosterhjemskommunen ansvar for å føre tilsyn med barn i fosterhjem frem til fylte 18 år.

Tilsynsføring er en ordning som skal sikre rettssikkerhet og forsvarlig omsorg for barn i fosterhjem.

En tilsynsfører skal minimum føre tilsyn fire ganger i året.

Volda kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten som omfatter Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid og Sande.

(Kilde: Bufdir og Volda kommune)