Slik blir nye Ulsteinvik barneskule

Nye Ulsteinvik barneskule

Slik skal den nye barneskolen i Ulsteinvik se ut når den står klar til høsten. Foto: Sporstøl arkitekter

Nye Ulsteinvik barneskule er godt i gang med byggeprosessen. Skolesjefen i kommunen gleder seg til bygget står ferdig til høsten, og erkjenner at det er på høy tid at dette blir realisert. 
 

ULSTEIN: – Vi gleder oss stort til å tilby gode forhold for både elever og ansatte.

Dette sier skolesjef i Ulstein kommune, Vegard Gurskevik, om prosjektet som skal stå klart til høsten. Ulsteinvik barneskule bygger et nytt bygg, skreddersydd for 1. til 3. trinn, rett ved den eksisterende skolen. 

Enstemmig kommunestyre

I desember 2019 var planene spikret. Selv om behovet har vært der lenge, har prosessen vært lang. I 2015 bestilte Ulsteinvik barneskule en skolebehovsplan. Det har vært bred politisk enighet om at dagens standard ikke er gunstig for elevenes læringsmiljø. Skolesjef Gurskevik er ydmyk for lokalpolitikernes prioriteringer, til tross for en trang kommuneøkonomi.

– Vi setter stor pris på støtten vi har fått av lokalpolitikerne. Dette er noe som betyr mye for mange, sier han. 

Byggeprosjektet ligger i rute. 
Foto: Aage Christensen, Ulstein eigedomsselskap KF

Prosjektleder i Ulstein Eigendomsselskap KF, Idar Brekke, har det overordnede ansvaret for byggeprosjektet. Han forklarer at de ligger godt innenfor de budsjetterte rammene. Det har blitt satt av 75 millioner kroner til det nye bygget. Midlene inkluderer også en mindre oppgradering av det nåværende bygget, og oppgradering av utearealene når nybygget står klart til høsten. 

Et tydelig oppgraderingsbehov

Skolen fra 1996 var i sin tid beregnet for rundt 300 elever og 50 ansatte. I dag er det omtrent 430 elever og i underkant av 70 ansatte. De siste 20 årene har Ulstein kommune opplevd en generell befolkningsvekst.

Dette har ført til sprengt kapasitet og vanskelige forhold på Ulsteinvik barneskule. 

– Standarden slik som det er nå er for dårlig, både for elevene og de ansatte, erkjenner Gurskevik.

I midten av februar 2021 er skolen omtrent 25 år gammel. Skolen har også en tilhørende brakke som minsker utearealene for elevene. Den har vært i bruk siden tidlig på 2000-tallet og holder dårlig standard. For å få klasseromskabalen til å gå opp har de vært nødt til å nøye seg med brakka, men både prosjektlederen og skolesjefen gleder seg til å fjerne den når det nye bygget står klart. 

Nybygget skal ligge der den gamle idrettshallen lå. Den ble derfor revet våren 2020, og noen uker senere ble første spadetak satt. Byggeprosessen har siden den gang hatt full aktivitet, tiltross for en uvanlig kald vinter og en pågående pandemi. Det er HS Rise Bygg fra Hareid som er entreprenør for byggeprosjektet. De har omtrent 20 arbeidere på prosjektet til enhver tid.

Bygger for de yngste elevene

Både Gurskevik og Brekke er opptatt av at dette skal være til nytte for alle på skolen, og ikke bare for elevene og ansatte på 1. til 3. trinn. Derfor bygges det nye bygget med en svalgang over til den gamle skolen.

– Vi ønsker at det skal bygges likt for alle skoletrinn, og at dette er hovedgrunnen til svalgangen og sammenknytningen av den gamle og nye skolen.

Dette er noe som er viktig for skolesjefen i Ulstein kommune, Vegard Gurskevik. Han er tydelig på et det skal være et "vi", selv når det nå bygges et tiltrengt bygg til barneskolen. 

Skolesjef Vegard Gurskevik (t.h.) og prosjektleder Idar Brekke (t.h.)
Foto: Vemund H. Rognstad

Nybygget til skolen skal være til de 215 elevene på 1. til 3. trinn, samt en personalavdeling for de ansatte og administrasjonen. Bygget skal romme ni klasserom og tilhørende grupperom for å sørge for en pedagogisk og lærerik skolehverdag for de yngste elevene. 

– Det blir fint å kunne sørge for gode lærevilkår for de yngste alderstrinnene, forteller Gurskevik. 

Positiv FAU-leder

FAU-leder på Ulsteinvik barneskule, Knut Vikebakk, er positiv til det nye bygget. Han påpeker at det har vært en lang prosess som har pågått lengre enn hans tid som FAU-leder. 

– Dette er en prosess som har foregått over lang tid, men dette er kjempebra for elevene og de ansatte, sier han.

Når det nye bygget ved barneskolen skal stå klart til høsten, er Vikebak tydelig på at det trengs en oppgradering og tilsvarende løft for utearealene. Slik som det er nå, er hele skoleområdet for lite og kompakt.

Her skal svalgangen knytte sammen den gamle og den nye delen av Ulsteinvik barneskule.
Foto: Vemund H. Rognstad

FAU-lederen på Ulsteinvik barneskule skryter av en fremoverlent kommune. 

– Det har vært et markant løft på barne- og ungdomssatsinga, og det er bare positivt, avslutter FAU-leder Vikebakk.

Smarte løsninger

Både prosjektleder Brekke og skolesjef Gurskevik er opptatt av at det nye bygget skal være nøkternt. Likevel bygges det med smarte og framtidsrettet løsninger, som skal være til det beste for elevene og omgivelsene.

Det nye bygget skal være over to etasjer, men det bygges med mulighet for å føre opp en tredje etasje om det skulle være nødvendig i framtiden. I første omgang skal det være solcellepanel på taket som skal sørge for elektrisiteten til barneskolen.

Her skal det i første omgang legges et solcellepanel. I framtiden skal det være mulig å bygge på en tredje etasje.
Foto: Preben Brækstad

Det skal også pumpes opp fjernvarme fra sjøen til energisentralen, som igjen skal sørge for både varm og kald luft. I tillegg skal det være en nedgravd søppelsjakt som sørger for et effektivt system for søppeltømming. 

– Når vi nå bygger ønsker vi å tenke på miljø og bærekraft, forteller Gurskevik.

Utearealene skal være bygd med ramp slik at det også tar hensyn til de funksjonshemmedes behov. Dette har vært viktig for skolen, sier Gurskevik.

Pålegg fra Arbeidstilsynet

Administrasjonen og personalavdelingen lider også av trange arbeidsforhold. Dette har ført til pålegg fra Arbeidstilsynet. Dårlig lyd- og lysskjerming, dårlig ventilasjon og lite areal per ansatt har vært årsaken til pålegget. Dette er noe skolesjef Gurskevik ikke er nevneverdig stolt over.

Slik ser den nåværende personalavdelingen ut. Snart skal denne flyttes til det nye bygget.
Foto: Vemund H. Rognstad​

Gurskevik erkjenner at dagens nåværende standard er for dårlig for både elever og ansatte. Når de snart kan tilby nye klasserom for de minste elevene, vil det også frigjøre mye plass til de andre trinnene.

– Utbyggingen gir økt mulighet for fleksibilitet. Når elevene fra 1. til 3. trinn blir skjermet i et eget bygg så frigjør det mye plass til 4. til 7. trinn som fremdeles skal beholde sin plass i det gamle skolebygget. 

Alt etter tidskjema

Idar Brekke er ansvarlig for byggeprosjektet. Han forteller at de ligger i rute, til tross for enkelte hindringer på veien. Både korona og kulda har vært barrierer de har løst på en god måte. 

– Byggebransjen har vært dyktige, til tross for redusert mannskap, forteller Brekke. 

Prosjektet ligger i rute, og står klart til høsten.
Foto: Vemund H. Rognstad

Regjeringens krav om innreisekarantene for utenlandske arbeidere, kom på best mulig tidspunkt i byggeprosessen. De kortreiste betongelementene må legges når færrest mulig er til stede, og det hele endte med hell i uhell, meddeler prosjektlederen.

Den uvanlig kalde vinteren i Ulsteinvik kunne satt prosjektet på en ufrivillig pause, men også denne floken har de løst. Inne i bygget står det et kokoverk som sørger for varme til arbeiderne. De har også dekket til vindusarealene med plast for å holde kulden ute.

– Ledelsen har vært flinke

Lærer på skolen, Øyvind Erdal Christiansen, erkjenner at han og elevene hans savner nærhet og tilknytning til de andre på skolen. De har klasserom i brakka og læreren forteller at det ikke har vært et gunstig læringsmiljø for elevene. Han påpeker likevel at de gjør så godt de kan ut ifra slik situasjonen er. 

– Ledelsen har vært flinke til å lage et «vi», til tross for de vanskelige omstendighetene, sier Erdal Christiansen.

Det har også vært viktig for Gurskevik når de bygger det nye bygget. Skolesjefen legger ikke skjul på at han gleder seg litt ekstra til denne høsten.

– Dette blir fantastisk, vi gleder oss til å tilby gode forhold for både våre elever og ansatte avslutter Gurskevik.