Åpner for at flere hytter blir faste boliger

Åpner for at flere hytter blir faste boliger

Ordfører i Sande, Olav Myklebust (innrammet), er positiv til endring av fritidsboliger til faste boliger. FOTO: Arkiv

Formannskapet i Sande kommune vedtok en ansatt i kommunen sitt ønske om å omgjøre vedkommendes hytte til fast bolig. Nå åpner ordføreren får at flere kan utnytte seg av muligheten.

SANDE: – Vi prøver hele tiden å bli en mer attraktiv kommune, det forteller ordfører i Sande, Olav Myklebust (Sp).

Sande kommune vedtok på formannskapsmøtet, den 06.10.2020, at en ansatt i kommunen skulle få gjøre om fritidsboligen sin til en fast bolig. Dette betyr at Sande kommune blant annet får registrert en ny innbygger - som igjen betyr mer penger inn i kommunekassen. For Sande, som fra før er registrert som en ROBEK-kommune, ville dette være et godt tiltak for bedre økonomi om flere gjør det samme.

 – Det er klart at når vi får flere med fast bosetning vil det generere mer skatteinntekter til kommunen. Samtidig er saken vi hadde nå, i formannskapet, i utgangspunktet en enkeltsak ettersom at det var en ansatt i kommunen som søkte, sier Myklebust.

Må være forsiktige

I følge tall fra ssb.no er det 170 registrerte hytter i Sande kommune. Dersom flere i kommunen ønsker å søke om endring fra hytte til fast bolig er kommunen åpne for dette, samtidig må Sande være litt forsiktige mener Myklebust:

 – I utgangspunktet tenker jeg at dette er noe vi kan være positive til fra kommunen sin side. Dukker det opp flere lignende tilfeller der flere har lyst til å omgjøre fritidsboligen sin, så må vi ta det ut i fra hver enkelt sak. For det er slik at man skal være litt forsiktig med det på bakgrunn av reguleringsforskrifter på disse områdene. Noen områder vil passe bedre enn andre, sier han.

Ordføreren sier også at det ikke er hensiktsmessig at annen hvert hus i et område med fritidsboliger gjøres om til faste boliger. Å ha et hyttefelt der majoriteten av eiendommene er faste boliger, skal ikke være aktuelt.

 –  Det er ikke hensiktsmessig om annen hvert hus i et større område skal være fritidsbolig mens de andre husene er bolig. En må se litt på helheten. I det tilfellet vi hadde nå var det snakk om en litt mer frittliggende eiendom som ble akseptert, sier han.

Et klart mål

Ordføreren sier at Sande kommune jobber kontinuerlig med å gjøre kommunen til et mer attraktiv sted å bo, som videre skal gjøre at folk vil bosette seg i Sande. At de som arbeider i kommunen melder flytting til Sande er et godt tegn.

 – Det å få folk som arbeider i kommunen til å bosette seg i kommunen er et klart mål. Da blir det en vinn-vinn-situasjon. Da sørger de ikke bare for utgifter til kommunen, men de bidrar også til at det kommer inntekter til lokalsamfunnet, avslutter han.